За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Про затвердження порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в державних і комунальних закладах охорони здоров'я України [Міністерство охорони здоров'я] [2507] (витяг)
18.12.1997 :: Нормативний документ
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Про затвердження порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в державних і комунальних закладах охорони здоров'я України [Міністерство охорони здоров'я] [2507] (витяг)

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18 грудня 1997 р. N 356

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 лютого 1998 р. за N 67/2507

      Цей Порядок обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в державних і комунальних закладах охорони здоров'я України (далі - Порядок) визначає ведення державними та комунальними закладами, підприємствами і установами охорони здоров'я України (далі - заклади охорони здоров'я) діяльності у сфері обігу психотропних лікарських препаратів та речовин списку N 2 таблиці ІІ та списку N 2 таблиці ІІІ (далі - психотропні лікарські засоби), наркотичних лікарських засобів, а також прекурсорів списку N 1 таблиці ІV (далі - прекурсори), які належать до відповідної категорії згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю відповідно до чинного законодавства України (далі - Перелік), затвердженим наказом Комітету з контролю за наркотиками при МОЗ України (далі - Комітет) від 07.02.96 N 2 і зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04.03.96 за N 104/1129. Заклади охорони здоров'я ведуть діяльність, пов'язану з виготовленням в аптеках, придбанням, ввезенням, вивезенням, зберіганням, розподілом, перевезенням, торгівлею, обліком, прописуванням і використанням наркотичних засобів, психотропних речовин (далі - наркотичні і психотропні лікарські засоби) та прекурсорів, відповідно до Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів", Положення про порядок здійснення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3.01.96 N 6, а також інших чинних законодавчих і нормативних актів. Відповідальність за дотримання встановлених цим Порядком правил виготовлення в аптеках, правил придбання, ввезення, вивезення, перевезення, зберігання, розподілу, торгівлі (реалізації), обліку, прописування і використання наркотичних і психотропних лікарських засобів та прекурсорів списку N 1 таблиці ІV Переліку, а також спеціальних бланків форми N 3 несуть перші керівники відповідних державних та комунальних закладів охорони здоров'я, які безпосередньо ведуть діяльність у сфері обігу наркотичних і психотропних лікарських засобів, прекурсорів списку N 1 таблиці ІV, спеціальних бланків форми N 3. Постійний контроль за виконанням правил виготовлення в аптеках, правил придбання, ввезення, вивезення, перевезення, зберігання, розподілу, торгівлі (реалізації), обліку, прописування і використання наркотичних і психотропних лікарських засобів та прекурсорів, спеціальних бланків форми N 3 в державних і комунальних закладах охорони здоров'я України покладається на Комітет, його уповноважених представників в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.96 N 72 "Про Положення про Комітет з контролю за наркотиками при Міністерстві охорони здоров'я". Перелік державних органів, посадові особи яких, за умови пред'явлення особистого посвідчення та письмового розпорядження свого відомства, мають право на здійснення контролю і доступ в матеріальні кімнати аптечних складів, аптек, лікувальнопрофілактичних закладів, де зберігаються наркотичні, психотропні лікарські засоби, прекурсори списку 1 таблиці ІV Переліку та спецбланки форми N 3; в матеріальні кімнати лабораторій аналізу якості лікарських засобів Державних інспекцій, державних науководослідних установ (лабораторій) та навчальних закладів системи охорони здоров'я, де зберігаються наркотичні і психотропні лікарські засоби, прекурсори списку N 1 таблиці ІV Переліку, визначається Положенням про порядок здійснення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3.01.96 N 6. Всі документи з надходження і відпуску наркотичних, психотропних лікарських засобів, спецбланків форми N 3 та прекурсорів списку N 1 таблиці ІV Переліку в аптечних складах, аптеках, лікувальнопрофілактичних закладах, лабораторіях аналізу якості лікарських засобів Державних інспекцій, державних науководослідних установах (лабораторіях) та навчальних закладах системи охорони здоров'я повинні зберігатися в умовах, що гарантують їх повну схоронність протягом 5 (п'яти років), не враховуючи поточного року, у матеріальновідповідальних осіб, уповноважених наказом керівників цих закладів. Реєстраційні журнали (книги), в яких здійснюється предметнокількісний облік наркотичних, психотропних лікарських засобів та прекурсорів списку N 1 таблиці ІV Переліку та спецбланків форми N 3 в аптечних складах, аптеках, лікувальнопрофілактичних закладах, лабораторіях аналізу якості лікарських засобів Державних інспекцій, державних науководослідних установах (лабораторіях) та навчальних закладах системи охорони здоров'я, повинні зберігатися протягом 10 (десяти) років після внесення до них останнього запису в кімнаті для зберігання зазначених вище засобів. Після закінчення терміну зберігання всі документи з надходження і відпуску наркотичних, психотропних лікарських засобів і прекурсорів списку N 1 таблиці ІV Переліку та спецбланків форми N 3, а також реєстраційні журнали (книги), в яких обліковуються вищезгадані засоби, повинні знищуватися шляхом спалювання, за участю представників інстанції вищого рівня, та зі складанням відповідного акта. Згідно з вимогами статті 18 Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" в аптечних складах, аптеках, лікувальнопрофілактичних закладах, лабораторіях аналізу якості лікарських засобів Державних інспекцій, державних науководослідних установах (лабораторіях) та навчальних закладах системи охорони здоров'я повинні проводитись щоквартальні інвентаризації наркотичних і психотропних лікарських засобів та прекурсорів списку N 1 таблиці ІV Переліку. Результати таких інвентаризацій повинні оформлятися інвентаризаційними описами встановленої форми; у випадках виявлення розбіжностей в балансі з результатами проведеної інвентаризації надсилаються відомості в територіальні органи МВД України та Комітет. Зберігання в аптечних складах, аптеках, лікувально-профілактичних закладах, контрольноаналітичних лабораторіях, лабораторіях аналізу якості лікарських засобів Державних інспекцій, державних науководослідних установах (лабораторіях) та навчальних закладах системи охорони здоров'я наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які не дозволені до застосування у медичній практиці в Україні, забороняється.