За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Міжнародні нормативні акти  
Конвенція про захист прав і основних свобод,1950 рік.
Стаття 6
:: Міжнародні нормативні акти
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 6

1. Кожна людина при визначеннi її громадянських прав i обов'язкiв або при висуненнi проти неї будь-якого кримiнального обвинувачення має право на справедливий i вiдкритий розгляд впродовж розумного строку незалежним i безстороннiм судом, створеним вiдповiдно до закону. Судове рiшення оголошується прилюдно, але преса i вiдвiдувачi можуть не допускатися в зал засiдань протягом усього судового розгляду або якоїсь його частини з метою збереження моралi, громадського порядку або нацiональної безпеки в демократичному суспiльствi, якщо того вимагають iнтереси малолiтнiх чи захисту конфiденцiйностi особистого життя сторiн або у разi крайньої необхiдностi, якщо, на думку суду, в особливих випадках привселюднiсть розгляду може зашкодити iнтересам правосуддя.
2. Кожна людина, обвинувачена у вчиненнi кримiнального злочину, вважається невинною доти, поки її вину не буде доведено згiдно з законом.
3. Кожна людина, обвинувачена у вчиненнi кримiнального злочину, має якнайменш такi права:
a) бути негайно i детально поiнформованою зрозумiлою для неї мовою про характер i причину обвинувачення проти неї;
b) мати достатньо часу й можливостей для пiдготовки свого захисту;
c) захищати себе особисто чи використовувати правову допомогу захисника на свiй власний вибiр або, якщо вона не має коштiв для оплати правової допомоги захисника, одержувати таку допомогу безкоштовно, якщо цього вимагають iнтереси правосуддя;
d) допитувати свiдкiв, що свiдчать проти неї, або вимагати їхнього допиту, а також вимагати виклику i допиту свiдкiв з її сторони на тих самих умовах, що i свiдкiв, якi свiдчать проти неї;
e) отримувати безкоштовну допомогу перекладача, якщо вона не розумiє i не розмовляє мовою, яка використовується у судi.
 prev Стаття 5
 next Стаття 7