За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Міжнародні нормативні акти  
Конвенція про захист прав і основних свобод,1950 рік.
Стаття 15
:: Міжнародні нормативні акти
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 15

1. Пiд час вiйни або iншого надзвичайного стану в державi, який загрожує життю нацiї, будь-яка Висока Договiрна Сторона може вжити заходiв, якi не вiдповiдають її зобов'язанням за цiєю Конвенцiєю, виключно в тих межах, якi зумовленi гостротою становища, якщо такi заходи не суперечать iншим її зобов'язанням за мiжнародним правом.
2. Наведене вище положення не може бути пiдставою для вiдступу вiд статтi 2, за винятком випадкiв смертi внаслiдок законного застосування сили, або вiд статей 3, 4 (пункт 1) i 7.
3
. Будь-яка Висока Договiрна Сторона, яка використовує це право вiдступу вiд своїх зобов'язань, повною мiрою iнформує Генерального секретаря Ради Європи про всi вжитi нею заходи i про причини їхнього вжиття. Вона також iнформує Генерального секретаря Ради Європи про те, коли такi заходи були припиненi i з якого часу положення Конвенцiї знову повнiстю виконуються.
 prev Стаття 14
 next Стаття 16