За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Міжнародні нормативні акти  
Конвенція про захист прав і основних свобод,1950 рік.
Стаття 22 4)
:: Міжнародні нормативні акти
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 22 4)

1. Члени Комiсiї обираються строком на шiсть рокiв. Вони можуть бути переобранi. Однак строк повноважень семи iз тих членiв, якi були обранi на перших виборах, спливає по закiнченнi трирiчного перiоду.
2. Члени, повноваження яких мають закiнчитися вкiнцi першого трирiчного перiоду, визначаються Генеральним секретарем Ради Європи за жеребом одразу ж пiсля перших виборiв.
3. З метою забезпечення поновлення кожнi три роки, по можливостi, половини членiв Комiсiї, Комiтет мiнiстрiв може до початку будь-яких наступних виборiв вирiшити, що тривалiсть строку або строкiв повноважень одного чи бiльше членiв, якi мають бути обранi, становитиме перiод, iнший нiж шiсть рокiв, але не бiльше дев'яти i не менше трьох рокiв.
4. У випадках, коли йдеться про бiльше нiж один строк повноважень i коли Комiтет мiнiстрiв застосовує вищевикладений пункт, розподiл строкiв повноважень здiйснюється Генеральним секретарем за жеребом одразу ж пiсля виборiв.
5. Член Комiсiї, обраний для замiщення члена, строк повноважень якого не минув, обiймає посаду протягом решти частини строку повноважень свого попередника.
6. Члени Комiсiї обiймають свої посади до їх замiщення. Пiсля замiщення вони продовжують займатися тими справами, якi вони вже прийняли на розгляд.
 prev Стаття 21 3)
 next Стаття 23 5)