За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Міжнародні нормативні акти  
Конвенція про захист прав і основних свобод,1950 рік.
Стаття 40 11)
:: Міжнародні нормативні акти
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 40 11)

1. Члени Суду обираються строком на дев'ять рокiв. Вони можуть бути переобранi. Однак строк повноважень чотирьох з тих членiв, якi були обранi на перших виборах, спливає по закiнченнi трирiчного перiоду, а строк повноважень решти чотирьох членiв - по закiнченнi шестирiчного перiоду.
2. Члени Суду, повноваження яких мають спливти по закiнченнi першого трирiчного i шестирiчного перiоду, визначаються Генеральним секретарем Ради Європи за жеребом одразу ж пiсля перших виборiв.
3. З метою забезпечення поновлення кожнi три роки, по можливостi, однiєї третини членiв Суду, Консультативна асамблея може до початку будь-яких наступних виборiв вирiшити, що тривалiсть строку або строкiв повноважень одного чи бiльше членiв Суду, якi мають бути обранi, становитиме перiод, iнший нiж дев'ять рокiв, але не бiльше дванадцяти i не менше шести рокiв.
4. У випадках, коли йдеться про бiльше нiж один строк повноважень i коли Консультативна асамблея застосовує викладений вище пункт, розподiл строкiв повноважень здiйснюється Генеральним секретарем за жеребом одразу ж пiсля виборiв.
5. Член Суду, обраний для замiщення члена, строк повноважень якого не сплив, обiймає посаду протягом решти частини строку повноважень свого попередника.
6. Члени Суду обiймають свою посаду до їх замiщення. Пiсля замiщення вони продовжують займатися тими справами, якi вони вже прийняли на розгляд.
7. Члени Суду засiдають у ньому в своїй особистiй якостi. Упродовж строку своїх повноважень вони не можуть обiймати посади, якi є несумiсними з їх незалежнiстю i неупередженiстю як членiв Суду або не вiдповiдають вимогам цiєї посади.
 prev Стаття 39
 next Стаття 41 12)