За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Міжнародні нормативні акти  
Конвенція про захист прав і основних свобод,1950 рік.
Стаття 63
:: Міжнародні нормативні акти
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 63

1. Будь-яка держава може пiд час ратифiкацiї або в будь-який iнший час пiсля цього заявити у повiдомленнi на iм'я Генерального секретаря Ради Європи про те, що дiя цiєї Конвенцiї поширюється на всi або деякi з територiй, за мiжнароднi вiдносини яких вона несе вiдповiдальнiсть.
2. Дiя Конвенцiї поширюється на територiю (територiї), визначену в повiдомленнi, на тридцятий день пiсля одержання цього повiдомлення Генеральним секретарем Ради Європи.
3. Положення цiєї Конвенцiї застосовуються до таких територiй з належним урахуванням, однак, мiсцевих вимог.
4. Будь-яка держава, яка зробила заяву вiдповiдно до пункту 1 цiєї статтi, може в будь-який час пiсля цього заявити вiд iменi однiєї або декiлькох територiй, яких стосується заява, що вона визнає компетенцiю Комiсiї приймати скарги вiд окремих осiб, неурядових органiзацiй або груп осiб згiдно зi статтею 25 цiєї Конвенцiї.
 prev Стаття 62
 next Стаття 64