За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Міжнародні нормативні акти  
Конвенція про захист прав і основних свобод,1950 рік.
Стаття 65
:: Міжнародні нормативні акти
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 65

1. Висока Договiрна Сторона може денонсувати цю Конвенцiю тiльки пiсля закiнчення п'яти рокiв вiд дня приєднання до неї i через шiсть мiсяцiв пiсля передачi вiдповiдного повiдомлення на iм'я Генерального секретаря Ради Європи, який iнформує про це iншi Високi Договiрнi Сторони.
2. Така денонсацiя не звiльняє вiдповiдну Високу Договiрну Сторону вiд її зобов'язань за цiєю Конвенцiєю стосовно будь-якого дiяння, яке могло бути порушенням таких зобов'язань i могло бути здiйсненим нею до дати, з якої денонсацiя набрала чинностi.
3. Будь-яка Висока Договiрна Сторона, яка перестає бути членом Ради Європи, перестає бути i учасницею цiєї Конвенцiї на тих же умовах.
4. Вiдповiдно до положень попереднiх пунктiв Конвенцiя може бути денонсована стосовно будь-якої територiї, на яку було поширено її дiю згiдно з заявою, зробленою на пiдставi статтi 63.
 prev Стаття 64
 next Стаття 66