За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Міжнародні нормативні акти  
Конвенція про захист прав і основних свобод,1950 рік.
Стаття 66
:: Міжнародні нормативні акти
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 66

1. Цю Конвенцiю вiдкрито для пiдписання членами Ради Європи. Вона пiдлягає ратифiкацiї. Ратифiкацiйнi грамоти здаються на зберiгання Генеральному секретарю Ради Європи.
2. Ця Конвенцiя набирає чинностi пiсля здачi на зберiгання десяти ратифiкацiйних грамот.* -----------------------
* Документи про ратифiкацiю Україною Конвенцiї про захист прав i основних свобод людини були переданi на зберiгання до Ради Європи 11 вересня 1997 р.
3. Для тих держав, якi пiдписали цю Конвенцiю i якi ратифiкуватимуть її пiсля набрання нею чинностi, Конвенцiя набирає чинностi з дня здачi на зберiгання їхнiх ратифiкацiйних грамот.
4. Генеральний секретар Ради Європи повiдомляє всiх членiв Ради Європи про набрання Конвенцiєю чинностi, про Високi Договiрнi Сторони, якi ратифiкували її, i про здачу на зберiгання в подальшому всiх ратифiкацiйних грамот.
Вчинено в Римi четвертого дня листопада мiсяця 1950 року англiйською i французькою мовами, причому обидва тексти є однаково автентичними, в одному примiрнику, який зберiгатиметься в архiвi Ради Європи. Генеральний секретар надсилає засвiдченi копiї цiєї Конвенцiї кожнiй державi, яка її пiдписала.
ПРОТОКОЛ N 2 про надання Європейському суду з прав людини повноважень робити консультативнi висновки
Держави - члени Ради Європи, якi пiдписали цей Протокол,
беручи до уваги положення Конвенцiї про захист прав i основних свобод людини, пiдписаної в Римi 4 листопада 1950 року (далi "Конвенцiя"), i зокрема статтю 19, яка передбачає створення, в числi iнших органiв, Європейського суду з прав людини (далi "Суд"),
вважаючи за доцiльне надати Суду повноваження робити консультативнi висновки за певних умов,
погодились про таке:
 prev Стаття 65
 next Стаття 1