За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Міжнародні нормативні акти  
Конвенція про захист прав і основних свобод,1950 рік.
Стаття 5
:: Міжнародні нормативні акти
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 5

1. Цей Протокол вiдкрито для пiдписання державами - членами Ради Європи, якi пiдписали Конвенцiю i якi можуть стати його учасниками шляхом:
a) пiдписання без застереження щодо ратифiкацiї або прийняття;
b) пiдписання iз застереженням щодо ратифiкацiї або прийняття з подальшою ратифiкацiєю або прийняттям.
Ратифiкацiйнi грамоти або документи про прийняття здаються на зберiгання Генеральному секретарю Ради Європи.
2. Цей Протокол набирає чинностi, як тiльки всi держави - учасницi Конвенцiї стануть учасницями Протоколу вiдповiдно до положень пункту 1 цiєї статтi.
3. З дня набрання цим Протоколом чинностi статтi 1 - 4 становлять складову частину Конвенцiї.
4. Генеральний секретар Ради Європи повiдомляє держави - члени Ради про:
a) будь-яке пiдписання без застереження щодо ратифiкацiї або прийняття;
b) будь-яке пiдписання iз застереженням щодо ратифiкацiї або прийняття;
c) здачу на зберiгання будь-якої ратифiкацiйної грамоти або будь-якого документа про прийняття;
d) дату набрання чинностi цим Протоколом згiдно з пунктом 2 цiєї статтi.
На посвiдчення чого нижчепiдписанi належним чином на те уповноваженi представники пiдписали цей Протокол.
Вчинено у Страсбурзi шостого дня травня мiсяця 1963 року англiйською i французькою мовами, причому обидва тексти мають однакову силу, в одному примiрнику, який зберiгатиметься в архiвi Ради Європи. Генеральний секретар надсилає засвiдченi копiї цього Протоколу кожнiй державi, яка його пiдписала.
ПЕРШИЙ ПРОТОКОЛ (Париж, 20.III.1952) 14)
Уряди, якi пiдписали цей Протокол, будучи членами Ради Європи,
сповненi рiшучостi зробити кроки для забезпечення колективного здiйснення деяких прав i свобод, якi не передбаченi в роздiлi I Конвенцiї про захист прав i основних свобод людини, пiдписаної в Римi 4 листопада 1950 року (далi - "Конвенцiя"),
погодились про таке:
 prev Стаття 4
 next Стаття 1