За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Міжнародні нормативні акти  
Конвенція про захист прав і основних свобод,1950 рік.
Стаття 6
:: Міжнародні нормативні акти
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 6

1. Будь-яка держава пiд час пiдписання або здачi на зберiгання своєї ратифiкацiйної грамоти або свого документа про прийняття чи затвердження може визначити територiю (територiї), на яку поширюватиметься дiя цього Протоколу, i визначити межi застосування нею його положень до такої територiї або таких територiй.
2. Будь-яка держава може в подальшому в будь-який час надiслати на iм'я Генерального секретаря Ради Європи заяву про поширення дiї цього Протоколу на будь-яку iншу територiю, визначену в цiй заявi. Щодо такої територiї Протокол набирає чинностi в перший день мiсяця, що настає пiсля закiнчення двомiсячного перiоду вiд дати отримання такої заяви Генеральним секретарем.
3. Будь-яка заява, зроблена на пiдставi двох попереднiх пунктiв, може бути вiдкликана щодо будь-якої територiї, визначеної в цiй заявi, або змiнена шляхом передачi повiдомлення на iм'я Генерального секретаря. Вiдкликання або змiна заяви набирає чинностi в перший день мiсяця, що настає пiсля закiнчення двомiсячного перiоду вiд дати отримання такого повiдомлення Генеральним секретарем.
4. Заява, зроблена згiдно з цiєю статтею, розглядається як така, що зроблена вiдповiдно до пункту 1 статтi 63 Конвенцiї.
5. Територiя будь-якої держави, до якої цей Протокол застосовується на пiдставi його ратифiкацiї, прийняття чи затвердження цiєю державою, i кожна територiя, до якої цей Протокол застосовується на пiдставi заяви, зробленої такою державою згiдно з цiєю статтею, можуть розглядатися як окремi територiї для цiлей посилання у статтi 1 на територiю держави.
 prev Стаття 5
 next Стаття 7