За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Про видобування і переробку уранових руд (витяг)
19.12.97 :: Нормативний документ
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Про видобування і переробку уранових руд (витяг)

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про видобування і переробку уранових руд

(Голос України від 19.12.97 р.)

Стаття 1. Визначення основних термінів та понять

У цьому Законі нижченаведені терміни та поняття вживаються у такому значенні: видобуток уранових руд - вилучення уранових руд з родовищ усіма можливими способами;

гірничодобувні та переробні уранові об'єкти (уранові об'єкти) - сукупність основних промислових виробництв та допоміжних об'єктів, які забезпечують технологічний цикл видобування і переробки уранових руд: шахти, рудники, кар'єри, геологорозвідувальні підземні виробки, комплекси підземного вилуження, гідрометалургійні заводи, збагачувальні фабрики, хвостові господарства, транспортні підприємства;

переробка уранових руд - процес обробки руди з метою виділення корисних компонентів і одержання концентрату;

уранові руди - корисні копалини, які видобуваються і переробляються з метою виділення ядерного матеріалу.

Стаття 6. Державне регулювання при видобуванні і переробці уранових руд та використанні продуктів їх переробки

Державне регулювання при видобуванні і переробці уранових руд та використанні продуктів їх переробки включає:

встановлення норм, правил і стандартів щодо безпеки видобування і переробки уранових руд у зв'язку з впливом іонізуючого випромінювання;

визначення обсягів видобування і переробки уранових руд;

надання спеціальних дозволів на провадження діяльності, пов'язаної з видобуванням і переробкою уранових руд;

здійснення контролю за дотриманням вимог норм, правил і стандартів при видобуванні і переробці уранових руд;

контроль за використанням уранових руд і продуктів їх переробки, їх перевезенням, придбанням, збутом, експортом та імпортом.

Стаття 7. Особливості дозвільної діяльності по видобуванню і переробці уранових руд та використанню продуктів їх переробки

Діяльність підприємств по видобуванню, переробці, перевезенню уранових руд та продуктів їх переробки, а також придбання та збут уранових руд і продуктів їх переробки здійснюються за спеціальними дозволами, які надаються центральним органом виконавчої влади у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Жодна особа не має права на володіння, одержання, використання, передачу, придбання, збут, перевезення (за винятком випадку, передбаченого частиною сьомою цієї статті) уранових руд та продуктів їх переробки без спеціального дозволу.

Надання надр для геологічного вивчення родовищ уранових руд здійснюється відповідно до Кодексу України про надра.

Спеціальні дозволи на дослідно-промислову розробку уранових родовищ та видобування уранових руд надаються відповідно до Кодексу України про надра та за погодженням з Міністерством охорони здоров'я України і мають містити вимоги щодо забезпечення захисту персоналу, населення та охорони довкілля від іонізуючого випромінювання з урахуванням впливу радону та його дочірніх продуктів, а також запобігання радіоактивному забрудненню довкілля.

Спеціальні дозволи на будівництво, реконструкцію, введення в експлуатацію, експлуатацію об'єктів по переробці уранових руд та ліквідацію, перепрофілювання і тимчасове зупинення (консервацію) уранових об'єктів надаються Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України за погодженням з Міністерством охорони здоров'я України.

Спеціальні дозволи на будівництво нових об'єктів по переробці уранових руд та реконструкцію діючих об'єктів надаються лише після одержання позитивних висновків державної екологічної експертизи проекту робіт відповідно до Закону України "Про екологічну експертизу" та інших державних експертиз згідно з законодавством України.

Перевезення уранових руд та продуктів їх переробки може здійснюватися суб'єктами підприємницької діяльності без спеціального дозволу, якщо замовник перевезення має дозвіл на перевезення джерел іонізуючого випромінювання та несе відповідальність за безпеку їх перевезення.

Стаття 16. Відповідальність за порушення законодавства про видобування і переробку уранових руд

Особи, винні у порушенні законодавства про видобування і переробку уранових руд, несуть дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність згідно з законами України.