За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Декрет Кабінету Міністрів України Про державне мито
Стаття 7. Порядок сплати державного мита
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 7. Порядок сплати державного мита

Державне мито сплачується готiвкою, митними марками i шляхом перерахувань з рахунку платника в кредитнiй установi.
З позовiв, що подаються до суду та арбiтражного суду в iноземнiй валютi, а також за дiї та операцiї в iноземнiй валютi державне мито сплачується в iноземнiй валютi. У разi коли розмiр ставок державного мита передбачено в частинах неоподатковуваного мiнiмуму доходiв громадян, державне мито сплачується в iноземнiй валютi з урахуванням курсу грошової одиницi Нацiонального банку України, крiм випадкiв, передбачених у частинi третiй цiєї статтi. (частину 2 статтi 7 змiнено згiдно iз Законом N 297/95-ВР вiд 11.07.95 р.)
Фiзичнi особи та iноземнi юридичнi особи, що вiдповiдно постiйно проживають або знаходяться за межами України, сплачують вказане в пiдпунктi "у" пункту 6 статтi 3 мито у вiльно конвертованiй валютi виходячи з розмiру неоподатковуваного мiнiмуму доходiв громадян еквiвалентного 600 доларiв США, або в iншiй валютi та розмiрах, якщо це передбачено угодами з Україною. (частину 3 статтi 7 змiнено згiдно iз Законом N 297/95-ВР вiд 11.07.95 р.)
Порядок сплати державного мита встановлюється Мiнiстерством фiнансiв України.
 prev Стаття 6. Зарахування державного мита до бюджету
 next Стаття 8. Повернення державного мита