За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Декрет Кабінету Міністрів України Про державне мито
Стаття 8. Повернення державного мита
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 8. Повернення державного мита

Сплачене державне мито пiдлягає поверненню частково або повнiстю у випадках:
1/ внесення мита в бiльшому розмiрi, нiж передбачено чинним законодавством;
2/ повернення заяви /скарги/ або вiдмови в її прийняттi, а також вiдмови державних нотарiальних контор або виконавчих комiтетiв мiських, селищних i сiльських Рад народних депутатiв у вчиненнi нотарiальних дiй;
3/ припинення провадження у справi або залишення позову без розгляду, якщо справа не пiдлягає розглядовi в судi чи в арбiтражному судi, а також коли позивачем не додержано встановленого для даної категорiї справ порядку доарбiтражного врегулювання спору або коли позов подано недiєздатною особою;
4/ скасування в установленому порядку рiшення суду, закриття провадження у справi, якщо справа не пiдлягає розглядовi в судах, або якщо заiнтересованою особою, яка звернулася до суду, не додержано встановленого для даної категорiї справ порядку попереднього позасудового розв'язання спору i можливiсть застосування цього порядку втрачено, якщо при цьому державне мито було вже стягнуто в доход бюджету; (у зв'язку з цим пункт 5 вважати пунктом 6) (статтю 8 доповнено пунктом 5 згiдно iз Законом N 483/96-ВР вiд 12.11.96 р.)
5) неприйняття Кабiнетом Мiнiстрiв України у встановленi строки рiшення про створення (реєстрацiю) промислово-фiнансової групи або зняття проекту створення промислово-фiнансової групи з розгляду уповноваженою особою iнiцiаторiв створення цiєї промислово-фiнансової групи.
6/ в iнших випадках, передбачених законодавством України. (номер пункту змiнено згiдно iз Законом N 483/96-ВР вiд 12.11.96 р.)
Повернення державного мита провадиться за умови, якщо заяву подано до вiдповiдної установи, що справляє мито, протягом року з дня зарахування його до бюджету. (статтю 8 доповнено частиною 3 згiдно iз Законом N 483/96-ВР вiд 12.11.96 р.)
Повернення державного мита за подання до Кабiнету Мiнiстрiв України проекту створення промислово-фiнансової групи проводиться у безспiрному порядку згiдно з виконавчим написом, вчиненим у державнiй нотарiальнiй конторi.
 prev Стаття 7. Порядок сплати державного мита
 next Стаття 9. Відповідальність за правильність справлення державного мита