За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Декрет Кабінету Міністрів України Про систему валютного регулювання і валютного контролю
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок по розділам знань

Декрет Кабінету Міністрів України Про систему валютного регулювання і валютного контролю

Д Е К Р Е Т КАБIНЕТУ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ


Про систему валютного регулювання i валютного контролю Додатково див. постанову Правлiння Нацiонального банку України вiд 4 липня 1997 року N 212 вiд 14 липня 1999 року N 932-XIV, Голос України, 06.08.99 р.,
Урядовий кур'єр, 11.08.99 р.,
вiд 3 червня 1997 року N 295/97-ВР, Голос України, 21.06.97 р.,
вiд 21 травня 1997 року N 280/97-ВР, Голос України, 12.06.97 р.,
вiд 11 квiтня 1995 року N 139/95-ВР, ВВР,1995 р.,
N 16, ст.113, вiд 28 сiчня 1994 року N 3891-XII, ВВР, 1994 р.,
N 20, ст.115, Iз змiнами i доповненнями, внесеними Законами України вiд 25 листопада 1993 року N 3651-XII, ВВР, 1993 р., N 49, ст.462,

Цей Декрет установлює режим здiйснення валютних операцiй на територiї України, визначає загальнi принципи валютного регулювання, повноваження державних органiв i функцiї банкiв та iнших кредитно-фiнансових установ України в регулюваннi валютних операцiй, права й обов'язки суб'єктiв валютних вiдносин, порядок здiйснення валютного контролю, вiдповiдальнiсть за порушення валютного законодавства.