За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про власність
Стаття 37. Правовий режим майна державного підприємства
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 37. Правовий режим майна державного підприємства

1. Майно, що є державною власнiстю i закрiплене за державним пiдприємством, належить йому на правi повного господарського вiдання, крiм випадкiв, передбачених законодавством України.
Здiйснюючи право повного господарського вiдання, пiдприємство володiє, користується та розпоряджається зазначеним майном, вчиняючи щодо нього будь-якi дiї, якi не суперечать закону та цiлям дiяльностi пiдприємства. До права повного господарського вiдання застосовуються правила про право власностi, якщо iнше не встановлено законодавчими актами України.
2. У разi прийняття державним органом, уповноваженим управляти державним майном, рiшення про реорганiзацiю або лiквiдацiю державного пiдприємства, трудовий колектив має право вимагати передачi пiдприємства в оренду або перетворення його в iнше пiдприємство, засноване на колективнiй власностi.
3. Якщо порушено провадження у справi про банкрутство державного пiдприємства, його трудовий колектив має право вимагати передачi пiдприємства йому в оренду або перетворення його в iнше пiдприємство, засноване на колективнiй власностi, за умови прийняття на себе боргiв пiдприємства-боржника i згоди кредиторiв. (пункт статтi змiнено згiдно iз Законом N 2690-XII вiд 14.10.92 р.) 4. Спори, що виникають у випадках, зазначених у пунктах 2 i 3 цiєї статтi, мiж державним органом i трудовим колективом, вирiшуються арбiтражним судом.
 prev Стаття 36. Розмежування відповідальності суб'єктів права державної власності
 next Стаття 38. Власність членів трудового колективу державного підприємства