За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про власність
Стаття 38. Власність членів трудового колективу державного підприємства
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 38. Власність членів трудового колективу державного підприємства

1. Прибуток, що залишається у державного пiдприємства пiсля сплати податкiв та iнших платежiв у бюджет (чистий прибуток), надходить у розпорядження трудового колективу пiдприємства. Частина цього прибутку передається у власнiсть членiв трудового колективу в порядку i розмiрах, визначених законодавчими актами України. (дiю пункту статтi зупинено щодо розпоряджання трудовими колективами державних пiдприємств зв'язку частиною прибутку, яка передається на створення загального фонду розвитку об'єднань, створюваних Мiнiстерством зв'язку України. згiдно з Декретом N 9-93 вiд 21.01.93 р.)
2. Сума прибутку, що належить членовi трудового колективу, утворює його вклад. На суму вкладу членовi трудового колективу, за його бажанням, може бути видано акцiї.
На вклад (акцiї) пiдприємство щороку виплачує проценти (дивiденди). Розмiр частини прибутку, що спрямовується на виплату процентiв (дивiдендiв), визначається за погодженням мiж адмiнiстрацiєю пiдприємства i трудовим колективом.
3. За згодою члена трудового колективу його вклад (повнiстю або частково) може бути спрямовано на спорудження або придбання жилого будинку чи iнших об'єктiв соцiально-культурного призначення. На цю суму вкладу проценти не нараховуються.
Член трудового колективу має право одержати свiй вклад (вартiсть акцiй) у порядку i строки, що визначаються спiльним рiшенням адмiнiстрацiї i трудового колективу.
При лiквiдацiї пiдприємства сума вкладу (вартiсть акцiй) виплачується членам трудового колективу (спадкоємцям) з майна, що залишилося пiсля розрахункiв з бюджетом, банками та iншими кредиторами пiдприємства. (чиннiсть статтi зупинено з 1 сiчня 1993 р. згiдно з Декретом N 23-92 вiд 31.12.92) (чиннiсть статтi вiдновлено згiдно iз Законом N 318/94-ВР вiд 22.12.94 р.)
 prev Стаття 37. Правовий режим майна державного підприємства
 next Стаття 39. Правовий режим майна державної установи