За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон Украини О налогооблажении прибыли предприятий
Стаття 21. Iнші положення
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 21. Iнші положення

21.1. Суми виявленого прихованого (заниженого) прибутку та штрафи справляються за весь час ухилення вiд сплати податку.
21.2. Пiсля закiнчення встановлених строкiв сплати податку до бюджетiв невнесенi суми вважаються недоїмкою та стягуються до бюджетiв з нарахуванням пенi на рiвнi 120 процентiв облiкової ставки Нацiонального банку України, що дiяла на момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки за весь її строк.
21.3. Сума податкових платежiв, що надмiру надiйшла до бюджету в результатi неправильного нарахування або порушення платником податку встановленого порядку сплати податку, пiдлягає поверненню з вiдповiдного бюджету протягом десяти робочих днiв з моменту отримання податковим органом вiдповiдної заяви платника податку або зарахуванню на зменшення платежiв до цього бюджету майбутнiх перiодiв, за вибором платника податку, в разi якщо не минув строк позовної давностi, встановлений законодавством. (абзац 1 пункту 21.3 статтi 21 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
Подання заяви про повернення надмiру сплачених податкiв перериває перебiг строку позовної давностi.
21.4. Сума податку, що надмiру надiйшла до бюджету в результатi неправильного нарахування (донарахування) податковим органом, пiдлягає поверненню з вiдповiдного бюджету з урахуванням сум сплачених за фiнансовими санкцiями або зарахуванню на зменшення платежiв до цього бюджету майбутнiх перiодiв на пiдставi заяви, що подається платником податку такому податковому органу, якщо не минув строк позовної давностi, встановлений законодавством. При цьому починаючи з дня внесення зазначених сум до бюджету i закiнчуючи днем їх повернення (залiку) на зазначену суму провадиться нарахування у розмiрi 120 процентiв облiкової ставки Нацiонального банку України, що дiяла на момент такого повернення (залiку).
21.5. Обов'язковими для виконання платником податку є тiльки акти центрального податкового органу, виданi у випадках, прямо передбачених цим Законом та зареєстрованих Мiнiстерством юстицiї України.
 prev Стаття 20. Відповідальність платників податку
 next Стаття 22. Прикінцеві положення