За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі
01.12.94 :: Нормативний документ
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі

Закон України

Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі

[про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України] із змінами і доповненнями, внесеними законами України від 15 лютого 1995 року n 64/95-вр, ввр 1995 р., N 10, ст. 64)

 

Цей закон визначає умови і порядок встановлення та здійснення адміністративного нагляду за окремими категоріями раніше судимих осіб та їх обов'язки.

Розділ 1

Загальні положення

Стаття 1. Поняття адміністративного нагляду

Адміністративний нагляд - це система тимчасових примусових профілактичних заходів спостереження і контролю за поведінкою окремих осіб, звільнених з місць позбавлення волі, що здійснюється органами внутрішніх справ.

Стаття 2. Завдання адміністративного нагляду

Адміністративний нагляд встановлюється з метою запобігання вчиненню злочинів окремими особами, звільненими з місць позбавлення волі, і здійснення виховного впливу на них.

Стаття 3. Особи, щодо яких встановлюється адміністративний нагляд

Адміністративний нагляд встановлюється щодо повнолітніх осіб:

А) визнаних судами особливо небезпечними рецидивістами;

Б) засуджених до позбавлення волі за тяжкі злочини або засуджених два і більше разів до позбавлення волі за умисні злочини, якщо під час відбування покарання їх поведінка свідчила, що вони вперто не бажають стати на шлях виправлення і залишаються небезпечними для суспільства;

В) засуджених до позбавлення волі за тяжкі злочини або засуджених два і більше разів до позбавлення волі за умисні злочини, якщо вони після відбування покарання або умовно-дострокового звільнення від відбування покарання, незважаючи на попередження органів внутрішніх справ, систематично порушують громадській порядок і права інших громадян, вчиняють інші правопорушення. [про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України] (статтю 3 доповнено пунктом г) згідно із законом n 64/95-вр від 15.02.95 р.) [про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України]

Г) засуджених до позбавлення волі за один із злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Розділ 2

Порядок встановлення, здійснення та припинення адміністративного нагляду

Стаття 4. Підстави для встановлення адміністративного нагляду

Підставами для встановлення адміністративного нагляду є:

[про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України]

А) вирок суду, що набрав законної сили, - щодо осіб, зазначених у пунктах "а" і "г" статті 3 цього закону; [про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України] (пункт а) статті 4 змінено згідно із законом n 64/95-вр від 15.02.95 р.)

Б) матеріали виправно-трудових установ - щодо осіб, зазначених у пункті "б" статті 3 цього закону;

В) матеріали органів внутрішніх справ - щодо осіб, зазначених у пункті "в" статті 3 цього закону.

Стаття 5. Порядок встановлення адміністративного нагляду

Адміністративний нагляд встановлюється:

[про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України]

Щодо осіб, зазначених у пунктах "а", "б" і "г" статті 3 цього закону, - в судовому засіданні одноособово суддею районного (міського) суду за місцезнаходженням виправно-трудової установи за поданням начальника виправно-трудової установи; [про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України] (абзац 2 частини 1 статті 5 змінено згідно із законом n 64/95-вр від 15.02.95 р.)

Щодо осіб, зазначених у пункті "в" статті 3 цього закону, - в судовому засіданні одноособово суддею районного (міського) суду за місцем проживання особи, звільненої з місць позбавлення волі, за поданням начальника органу внутрішніх справ.

Разом з поданням до суду надсилаються копія вироку та матеріали, що свідчать про необхідність встановлення адміністративного нагляду за відповідною особою.

У судове засідання викликається особа, щодо якої внесено подання про встановлення адміністративного нагляду, а за її клопотанням - і захисник, а також представник органу, начальник якого вніс подання.

Розгляд питання починається доповіддю про зміст подання та матеріалів, що надійшли разом з ним, після чого заслуховуються пояснення осіб, які з'явилися у судове засідання.

Після розгляду справи суддя виходить до нарадчої кімнати для прийняття рішення, після чого повертається в зал засідань і оголошує постанову про встановлення адміністративного нагляду.

Постанова судді оскарженню не підлягає, але може бути опротестована в порядку нагляду. [про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України]

Постанова судді надсилається для виконання начальнику районного (міського) відділу (управління) внутрішніх справ за місцем проживання особи, щодо якої встановлено нагляд, а у випадках, передбачених пунктами "а", "б" і "г" статті 3 цього закону, - начальнику виправно-трудової установи. [про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України] (частину 7 статті 5 змінено згідно із законом n 64/95-вр від 15.02.95 р.)

 

Адміністрація виправно-трудової установи постанову судді надсилає для виконання органу внутрішніх справ за вибраним піднаглядним місцем проживання в день його звільнення.

Стаття 6. Термін адміністративного нагляду

Адміністративний нагляд встановлюється у визначеному статтею 5 цього закону порядку терміном від одного року до двох років і не може перевищувати термінів, передбачених законом для погашення або зняття судимості.

У разі, коли є підстава вважати, що особа, щодо якої встановлено адміністративний нагляд, залишається небезпечною для суспільства, адміністративний нагляд за поданням відповідного органу внутрішніх справ може бути продовжено у визначеному цим законом порядку кожного разу ще на шість місяців, але не більше терміну, передбаченого законом для погашення або зняття судимості.

Термін адміністративного нагляду починається з дня оголошення особі постанови судді про встановлення адміністративного нагляду.

Стаття 7. Порядок здійснення адміністративного нагляду

Адміністративний нагляд здійснюється міліцією. Осіб, щодо яких встановлено адміністративний нагляд, беруть на облік, фотографують, а у разі необхідності у них беруть відбитки пальців. Працівники міліції зобов'язані систематично контролювати поведінку цих осіб, запобігати порушенням ними громадського порядку та прав інших громадян і припиняти їх, проводити розшук осіб, які уникають адміністративного нагляду.

Стаття 8. Порядок припинення адміністративного нагляду

Адміністративний нагляд припиняється постановою судді за поданням начальника органу внутрішніх справ:

А) у разі погашення або зняття судимості з особи, яка перебуває під наглядом;

Б) достроково, якщо піднаглядний перестав бути небезпечним для суспільства і позитивно характеризується за місцем роботи і проживання.

Піднаглядний може сам подати клопотання про зняття нагляду з підстав, зазначених у пункті "а" частини першої цієї статті.

В інших випадках адміністративний нагляд автоматично припиняється:

А) після закінчення терміну, на який його встановлено, якщо органом внутрішніх справ не подано клопотання про продовження нагляду або суддя відмовив у продовженні нагляду;

Б) у разі засудження піднаглядного до позбавлення волі і направлення його до місця відбування покарання;

В) у разі смерті піднаглядного.

Порядок розгляду в суді питання про припинення адміністративного нагляду здійснюється відповідно до вимог частини третьої статті 5 цього закону.

Розділ 3

Правила адміністративного нагляду за особами, щодо яких встановлено адміністративний нагляд

Стаття 9. Обов'язки піднаглядних

Особи, щодо яких встановлено адміністративний нагляд, зобов'язані вести законопослушний спосіб життя, не порушувати громадський порядок і додержувати таких правил:

А) прибути у визначений виправно-трудовою установою термін в обране ним місце проживання і зареєструватися в органі внутрішніх справ;

Б) з'являтися за викликом міліції у вказаний термін і давати усні та письмові пояснення з питань, пов'язаних з виконанням правил адміністративного нагляду;

В) повідомляти працівників міліції, які здійснюють адміністративний нагляд, про зміну місця роботи чи проживання, а також про виїзд за межі району (міста) у службових справах;

Г) в разі від'їзду в особистих справах з дозволу міліції в інший населений пункт та перебування там більше доби зареєструватися в місцевому органі внутрішніх справ.

Стаття 10. Обмеження дій піднаглядних

До осіб, щодо яких встановлено адміністративний нагляд, за постановою начальника органу внутрішніх справ застосовуються частково або у повному обсязі такі обмеження:

А) заборона виходу з будинку (квартири) у визначений час, який не може перевищувати восьми годин на добу;

Б) заборона перебування у визначених місцях району (міста);

В) заборона виїзду чи обмеження часу виїзду в особистих справах за межі району (міста);

Г) реєстрація в міліції від одного до чотирьох разів на місяць.

Під час здійснення адміністративного нагляду начальник органу внутрішніх справ з урахуванням особи піднаглядного, його способу життя і поведінки має право змінювати (зменшувати або збільшувати) обсяг обмежень, передбачених цією статтею.

Розділ 4

Відповідальність за порушення законодавства про адміністративний нагляд та контроль за його здійсненням

Стаття 11. Відповідальність за порушення правил адміністративного нагляду

У разі злісного порушення правил адміністративного нагляду, передбачених статтями 9 і 10 цього закону, особи, щодо яких встановлено адміністративний нагляд, притягаються до відповідальності згідно з законодавством.

Стаття 12. Відповідальність за порушення законодавства про адміністративний нагляд посадовими особами

Посадові особи, винні у порушенні законодавства України про адміністративний нагляд, притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

Стаття 13. Контроль за здійсненням адміністративного нагляду

Контроль за здійсненням адміністративного нагляду покладається на міністерство внутрішніх справ України, головне управління міністерства внутрішніх справ України в криму, управління внутрішніх справ областей, міст і на транспорті.

Найвищий нагляд за додержанням і правильним застосуванням законодавства про адміністративний нагляд здійснюється генеральним прокурором України і підпорядкованими йому прокурорами.

 

Президент України л. Кучма

М. Київ, 1 грудня 1994 року

N 264/94-вр