За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про адвокатуру
Стаття 4. Принципи та організаційні форми діяльності адвокатури
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 4. Принципи та організаційні форми діяльності адвокатури

Адвокатура України здiйснює свою дiяльнiсть на принципах верховенства закону, незалежностi, демократизму, гуманiзму i конфiденцiйностi.
Адвокат має право займатись адвокатською дiяльнiстю iндивiдуально, вiдкрити своє адвокатське бюро, об'єднуватися з iншими адвокатами в колегiї, адвокатськi фiрми, контори та iншi адвокатськi об'єднання, якi дiють вiдповiдно до цього Закону та статутiв адвокатських об'єднань.
Адвокатськi об'єднання дiють на засадах добровiльностi, самоврядування, колегiальностi та гласностi. Реєстрацiя адвокатських об'єднань провадиться у Мiнiстерствi юстицiї України в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України. Адвокатськi об'єднання письмово повiдомляють мiсцевi органи влади про свою реєстрацiю, а адвокати - про одержання свiдоцтва на право займатися адвокатською дiяльнiстю.
Порядок утворення, дiяльностi, реорганiзацiї та лiквiдацiї адвокатських об'єднань, структура, штати, функцiї, порядок витрачання коштiв, права та обов'язки керiвних органiв, порядок їх обрання та iншi питання, що належать до їх дiяльностi, регулюються статутом вiдповiдного об'єднання.
Адвокатськi бюро, колегiї, фiрми, контори та iншi адвокатськi об'єднання є юридичними особами. Адвокати та адвокатськi об'єднання вiдкривають розрахунковий та iншi рахунки в банках на територiї України, а у встановленому чинним законодавством порядку - i в iноземних банках, мають печатку i штамп iз своїм найменуванням.
 prev Стаття 3. Правове регулювання діяльності адвокатури
 next Стаття 5. Види адвокатської діяльності