За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про адвокатуру
Стаття 6. Професійні права адвоката
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 6. Професійні права адвоката

При здiйсненнi професiйної дiяльностi адвокат має право:
представляти i захищати права та iнтереси громадян i юридичних осiб за їх дорученням у всiх органах, пiдприємствах, установах i органiзацiях, до компетенцiї яких входить вирiшення вiдповiдних питань;
збирати вiдомостi про факти, якi можуть бути використанi як докази в цивiльних, господарських, кримiнальних справах i справах про адмiнiстративнi правопорушення, зокрема:
запитувати i отримувати документи або їх копiї вiд пiдприємств, установ, органiзацiй, об'єднань, а вiд громадян - за їх згодою;
ознайомлюватися на пiдприємствах, в установах i органiзацiях з необхiдними для виконання доручення документами i матерiалами, за винятком тих, таємниця яких охороняється законом;
отримувати письмовi висновки фахiвцiв з питань, що потребують спецiальних знань;
застосовувати науково-технiчнi засоби вiдповiдно до чинного законодавства;
доповiдати клопотання i скарги на прийомi у посадових осiб та вiдповiдно до закону одержувати вiд них письмовi мотивованi вiдповiдi на цi клопотання i скарги;
бути присутнiм при розглядi своїх клопотань i скарг на засiданнях колегiальних органiв i давати пояснення щодо сутi клопотань i скарг;
виконувати iншi дiї, передбаченi законодавством.
 prev Стаття 5. Види адвокатської діяльності
 next Стаття 7. Обов'язки адвоката