За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі
Стаття 5. Порядок встановлення адміністративного нагляду
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 5. Порядок встановлення адміністративного нагляду

Адмiнiстративний нагляд встановлюється:
щодо осiб, зазначених у пунктах "а", "б" i "г" статтi 3 цього Закону, - в судовому засiданнi одноособово суддею районного (мiського) суду за мiсцезнаходженням виправно-трудової установи за поданням начальника виправно-трудової установи; (абзац 2 частини 1 статтi 5 змiнено згiдно iз Законом N 64/95-ВР вiд 15.02.95 р.)
щодо осiб, зазначених у пунктi "в" статтi 3 цього Закону, - в судовому засiданнi одноособово суддею районного (мiського) суду за мiсцем проживання особи, звiльненої з мiсць позбавлення волi, за поданням начальника органу внутрiшнiх справ.
Разом з поданням до суду надсилаються копiя вироку та матерiали, що свiдчать про необхiднiсть встановлення адмiнiстративного нагляду за вiдповiдною особою.
У судове засiдання викликається особа, щодо якої внесено подання про встановлення адмiнiстративного нагляду, а за її клопотанням - i захисник, а також представник органу, начальник якого внiс подання.
Розгляд питання починається доповiддю про змiст подання та матерiалiв, що надiйшли разом з ним, пiсля чого заслуховуються пояснення осiб, якi з'явилися у судове засiдання.
Пiсля розгляду справи суддя виходить до нарадчої кiмнати для прийняття рiшення, пiсля чого повертається в зал засiдань i оголошує постанову про встановлення адмiнiстративного нагляду.
Постанова суддi оскарженню не пiдлягає, але може бути опротестована в порядку нагляду.
Постанова суддi надсилається для виконання начальнику районного (мiського) вiддiлу (управлiння) внутрiшнiх справ за мiсцем проживання особи, щодо якої встановлено нагляд, а у випадках, передбачених пунктами "а", "б" i "г" статтi 3 цього Закону, - начальнику виправно-трудової установи. (частину 7 статтi 5 змiнено згiдно iз Законом N 64/95-ВР вiд 15.02.95 р.)
Адмiнiстрацiя виправно-трудової установи постанову суддi надсилає для виконання органу внутрiшнiх справ за вибраним пiднаглядним мiсцем проживання в день його звiльнення.
 prev Стаття 4. Підстави для встановлення адміністративного нагляду
 next Стаття 6. Термін адміністративного нагляду