За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про банки і банківську діяльність
Стаття 10. Мережа і керівні органи Національного банку
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 10. Мережа і керівні органи Національного банку

Мережа i керiвнi органи Нацiонального банку Мережа установ Нацiонального банку затверджується Президiєю Верховної Ради України. Керiвним органом Нацiонального банку є Правлiння. Правлiння Нацiонального банку: розглядає стан грошового обiгу i розробляє пропозицiї щодо основних напрямiв державної грошово-кредитної полiтики в республiцi; приймає рiшення про рiвень резервних вимог i нормативiв, процентних ставок на кредити, що надаються комерцiйним банкам; веде економiчнi розробки в галузi грошового обiгу i банкiвської справи, методики бухгалтерського облiку i звiтностi; проводить iншу дiяльнiсть по виконанню своїх функцiй згiдно з статутом. Правлiння Нацiонального банку складається з Голови Правлiння, його заступникiв i членiв Правлiння.
Голова Правлiння Нацiонального банку Українi призначається Верховною Радою України строком на 4 роки за поданням Голови Верховної Ради України. (частину 5 статтi 10 змiнено згiдно iз Законом N 3791-XII вiд 23.12.93 р.) Голова Правлiння Нацiонального банку керує роботою Правлiння, головує на його засiданнях. Заступники Голови Правлiння Нацiонального банку та члени Правлiння призначаються Президiєю Верховної Ради України за поданням Голови Правлiння Нацiонального банку. Рiшення Правлiння Нацiонального банку приймаються простою бiльшiстю голосiв i оформлюються постановою.

 next Р о з д і л I ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ