За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про банки і банківську діяльність
Стаття 16. Нормативні акти Національного банку
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 16. Нормативні акти Національного банку

Нацiональний банк видає нормативнi акти з питань, що входять до його повноважень, якi є обов'язковими для всiх юридичних i фiзичних осiб. (частину 1 статтi 16 змiнена згiдно iз Законами N 4033-XII вiд 25.02.94 р., N 609/96-ВР вiд 17.12.96 р.) Нормативнi акти Нацiонального банку видаються у формi постанов Правлiння Нацiонального банку. Iнструкцiї, положення, правила нормативного характеру затверджуються постановами Правлiння Нацiонального банку. Вони не можуть суперечити законодавству України i не мають зворотної сили. Нормативнi акти Нацiонального банку, що регулюють правовiдносини, суб'єктами яких є фiзичнi особи, пiдлягають державнiй реєстрацiї згiдно з законодавством України. Нормативнi акти Нацiонального банку оскаржуються в порядку, встановленому законодавством України. Нормативнi акти Нацiонального банку набирають чинностi у визначений ним термiн, але не ранiше дня прийняття, крiм тих, що пiдлягають державнiй реєстрацiї та набирають чинностi в термiни, визначенi законодавством України. Нацiональний банк встановлює єдинi правила бухгалтерського облiку в банках на базi комплексної автоматизацiї та комп'ютеризацiї. (стаття 16 викладена в новiй редакцiї згiдно iз Законом N 609/96-ВР вiд 17.12.96 р.)

 next Р о з д і л I ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ