За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про банки і банківську діяльність
Стаття 48. Контрольні функції Національного банку
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 48. Контрольні функції Національного банку

Нацiональний банк здiйснює контроль за додержанням юридичними особами банкiвського законодавства та власних нормативних актiв.
У разi порушення суб'єктами банкiвської дiяльностi законодавства, економiчних нормативiв, порядку, строкiв та технологiї виконання банкiвських операцiй, допущення несанкцiонованої емiсiї, невиконання нормативних актiв Нацiонального банку, неподання звiтностi чи подання недостовiрної звiтностi, збиткової дiяльностi, створення становища, що загрожує iнтересам вкладникiв та кредиторiв банку, перешкод антимонопольним дiям чи праву клiєнта вiльно вибирати банк Нацiональний банк має право:
пiдвищувати норми обов'язкових резервiв;
вiдкликати лiцензiю на здiйснення окремих чи всiх банкiвських операцiй;
усувати керiвництво суб'єкта банкiвської дiяльностi вiд управлiння;
призначати тимчасову адмiнiстрацiю для управлiння суб'єктом банкiвської дiяльностi;
стягувати за рiшенням суду (арбiтражного суду) штраф у розмiрi неправомiрно одержаного доходу та застосовувати iншi економiчнi санкцiї вiдповiдно до законодавства;
приймати рiшення про виключення з Республiканської книги реєстрацiї банкiв, валютних бiрж та iнших фiнансово-кредитних установ та про реорганiзацiю чи лiквiдацiю.
Нацiональний банк вилучає з обiгу фiктивнi кошти шляхом стягнення їх у безспiрному порядку з кореспондентських рахункiв банкiв.
Рiшення Нацiонального банку про виконання ним контролю за банкiвською системою можуть бути оскарженi в арбiтражному судi. результатi неправомiрних дiй комерцiйного банку; виключити комерцiйний банк iз Республiканської книги реєстрацiї банкiв.
Рiшення Нацiонального банку по виконанню ним контролю за банкiвською системою республiки можуть бути оскарженi комерцiйними банками в суд.
(статтю 48 змiнено згiдно iз Законами: N 4033-XII вiд 25.02.94 р., N 642/97-ВР вiд 18.11.97 р.)

 next Р о з д і л I ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ