За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про банки і банківську діяльність
Стаття 52. Банківська таємниця
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 52. Банківська таємниця

Банки в Українi гарантують таємницю по операцiях, рахунках та вкладах своїх клiєнтiв i кореспондентiв. Всi службовцi банкiв зобов'язанi зберiгати таємницю по операцiях, рахунках i вкладах банку його клiєнтiв i кореспондентiв.
Довiдки по операцiях i рахунках юридичних осiб та iнших органiзацiй видаються самим органiзацiям, органам державної податкової служби з питань оподаткування, органам Пенсiйного фонду України з питань сплати страхових внескiв, а також у випадках, передбачених законодавством, на письмову вимогу судам, органам прокуратури, служби безпеки, внутрiшнiх справ, Антимонопольного комiтету України, державної контрольно-ревiзiйної служби, арбiтражному суду та аудиторським органiзацiям. На вимогу Рахункової палати Нацiональний банк України, уповноваженi банки, iншi кредитнi установи зобов'язанi надавати посадовим особам Рахункової палати необхiднi для реалiзацiї завдань з контролю за виконанням видаткової частини Державного бюджету України вiдомостi про здiйснюванi ними операцiї та стан рахункiв установ та органiзацiй, що перевiряються.
Довiдки по рахунках i вкладах громадян видаються, крiм самих клiєнтiв та їх представникiв, також судам, органам прокуратури, служби безпеки, внутрiшнiх справ, податкової мiлiцiї у справах, що знаходяться в їх провадженнi.
(частину 2 статтi 52 змiнено згiдно iз Законами: N 2932-XII вiд 26.01.1993 р., N 642/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
Довiдки по рахунках та вкладах громадян видаються, крiм самих клiєнтiв та їх представникiв, також судам i слiдчим органам по справах, що знаходяться в їх провадженнi, в разi, коли на грошовi кошти або iншi цiнностi клiєнтiв, що знаходяться на рахунках i вкладах, може бути накладено арешт, звернено стягнення або застосовано конфiскацiю майна. (частину 3 статтi 52 змiнено згiдно iз Законами: N 2932-XII вiд 26.01.93 р., N 85/98-ВР вiд 05.02.98 р.) Довiдки по рахунках i вкладах у разi смертi їх власника видаються особам, вказаним банку власником рахунку i вкладу в заповiдальному розпорядженнi, державним нотарiальним конторам по справах спадщини, що знаходяться на розглядi, а також iноземним консульським установам.

 next Р о з д і л I ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ