За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про господарські товариства
Стаття 1. Господарські товариства
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 1. Господарські товариства

Господарськими товариствами цим Законом визнаються пiдприємства, установи, органiзацiї, створенi на засадах угоди юридичними особами i громадянами шляхом об'єднання їх майна та пiдприємницької дiяльностi з метою одержання прибутку.
До господарських товариств належать: акцiонернi товариства, товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, товариства з додатковою вiдповiдальнiстю, повнi товариства, командитнi товариства.
Товариства є юридичними особами.
Товариства можуть займатися будь-якою пiдприємницькою дiяльнiстю, яка не суперечить законодавству України.
Господарськi товариства можуть набувати майнових та особистих немайнових прав, вступати в зобов'язання, виступати в судi, арбiтражному судi та третейському судi вiд свого iменi. (статтю 1 доповнено частиною 6 згiдно iз Законом N 82/95-ВР вiд 02.03.95 р.)
Придбання господарським товариством часток (акцiй), активiв iнших господарських товариств має здiйснюватися з дотриманням вимог антимонопольного законодавства.
 next Стаття 2. Найменування товариства