За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про державну службу
Стаття 10. Основні обов'язки державних службовців
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 10. Основні обов'язки державних службовців

Основними обов'язками державних службовцiв є:
додержання Конституцiї України та iнших актiв законодавства України;
забезпечення ефективної роботи та виконання завдань державних органiв вiдповiдно до їх компетенцiї;
недопущення порушень прав i свобод людини та громадянина;
безпосереднє виконання покладених на них службових обов'язкiв, своєчасне i точне виконання рiшень державних органiв чи посадових осiб, розпоряджень i вказiвок своїх керiвникiв;
збереження державної таємницi, iнформацiї про громадян, що стала їм вiдома пiд час виконання обов'язкiв державної служби, а також iншої iнформацiї, яка згiдно з законодавством не пiдлягає розголошенню;
постiйне вдосконалення органiзацiї своєї роботи i пiдвищення професiйної квалiфiкацiї;
сумлiнне виконання своїх службових обов'язкiв, iнiцiатива i творчiсть в роботi.
Державний службовець повинен дiяти в межах своїх повноважень. У разi одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, державний службовець зобов'язаний невiдкладно в письмовiй формi доповiсти про це посадовiй особi, яка дала доручення, а у разi наполягання на його виконаннi - повiдомити вищу за посадою особу.
 prev Стаття 9. Особливості правового регулювання статусу державних службовців державних органів та їх апарату
 next Стаття 11. Основні права державних службовців