За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про державну таємницю
Стаття 6. Здійснення права власності на секретну інформацію та її матеріальні носії
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 6. Здійснення права власності на секретну інформацію та її матеріальні носії

Власник секретної iнформацiї або її матерiальних носiїв здiйснює своє право власностi з урахуванням обмежень, установлених в iнтересах нацiональної безпеки України вiдповiдно до цього Закону.
Якщо обмеження права власностi на секретну iнформацiю або її матерiальнi носiї завдають шкоди їх власнику, вiдшкодування здiйснюється за рахунок держави у порядку та розмiрах, що визначаються у договорi мiж власником такої iнформацiї або її матерiальних носiїв i органом державної влади (органами), якому державним експертом з питань таємниць надається право приймати рiшення щодо суб'єктiв, якi матимуть доступ до цiєї iнформацiї та її матерiальних носiїв. Зазначеним договором також визначаються порядок та умови охорони державної таємницi, включаючи режим секретностi пiд час користування i розпорядження секретною iнформацiєю та її матерiальними носiями, обумовлюється згода власника цiєї iнформацiї та її матерiальних носiїв на здiйснення права власностi з урахуванням обмежень, встановлених вiдповiдно до цього Закону, взяття власником на себе зобов'язання щодо збереження державної таємницi та ознайомлення його з мiрою вiдповiдальностi за порушення законодавства про державну таємницю.
Якщо власник секретної iнформацiї або її матерiальних носiїв вiдмовляється вiд укладення договору чи порушує його, за рiшенням суду ця iнформацiя або її матерiальнi носiї можуть бути вилученi у власнiсть держави за умови попереднього i повного вiдшкодування власниковi їх вартостi. о неправомiрнi дiї державних органiв, органiв мiсцевого та регiонального самоврядування i посадових осiб.
 prev Стаття 5. Компетенція органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у сфері охорони державної таємниці
 next Стаття 7. Фінансування витрат на здійснення діяльності, пов'язаної з державною таємницею