За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про державну таємницю
Стаття 12. Звід відомостей, що становлять державну таємницю
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 12. Звід відомостей, що становлять державну таємницю

Звiд вiдомостей, що становлять державну таємницю, формує та публiкує в офiцiйних виданнях Служба безпеки України на пiдставi рiшень державних експертiв з питань таємниць.
Змiни до Зводу вiдомостей, що становлять державну таємницю, публiкуються не пiзнiше трьох мiсяцiв з дня одержання Службою безпеки України вiдповiдного рiшення чи висновку державного експерта з питань таємниць.
Зразки форм рiшень (висновкiв) державних експертiв з питань таємниць, порядок та механiзм формування Зводу вiдомостей, що становлять державну таємницю, i його опублiкування визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.
На пiдставi та в межах Зводу вiдомостей, що становлять державну таємницю, з метою конкретизацiї та систематизацiї даних про секретну iнформацiю органи державної влади створюють галузевi або вiдомчi розгорнутi перелiки вiдомостей, що становлять державну таємницю, а також можуть створювати мiжгалузевi або мiжвiдомчi розгорнутi перелiки вiдомостей, що становлять державну таємницю. Пiдприємства, установи та органiзацiї незалежно вiд форм власностi, що провадять дiяльнiсть, пов'язану iз державною таємницею, за iнiцiативою та погодженням iз замовником робiт, пов'язаних з державною таємницею, можуть створювати власнi розгорнутi перелiки вiдомостей, що становлять державну таємницю. Такi перелiки погоджуються iз Службою безпеки України, затверджуються державними експертами з питань таємниць та реєструються у Службi безпеки України.
Розгорнутi перелiки вiдомостей, що становлять державну таємницю, не можуть суперечити Зводу вiдомостей, що становлять державну таємницю.
У разi включення до Зводу вiдомостей, що становлять державну таємницю, або до розгорнутих перелiкiв цих вiдомостей iнформацiї, яка не вiдповiдає категорiям i вимогам, передбаченим статтею 8 цього Закону, або порушення встановленого порядку вiднесення iнформацiї до державної таємницi заiнтересованi громадяни та юридичнi особи мають право оскаржити вiдповiднi рiшення до суду. З метою недопущення розголошення державної таємницi судовий розгляд скарг може проводитися в закритих засiданнях вiдповiдно до закону.
 prev Стаття 11. Рішення державного експерта з питань таємниць
 next Стаття 13. Строк дії рішення про віднесення інформації до державної таємниці