За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про державну таємницю
Стаття 22. Допуск громадян до державної таємниці
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 22. Допуск громадян до державної таємниці

Залежно вiд ступеня секретностi iнформацiї встановлюються такi форми допуску до державної таємницi:
форма 1 - для роботи з секретною iнформацiєю, що має ступенi секретностi "особливої важливостi", "цiлком таємно" та "таємно";
форма 2 - для роботи з секретною iнформацiєю, що має ступенi секретностi "цiлком таємно" та "таємно";
форма 3 - для роботи з секретною iнформацiєю, що має ступiнь секретностi "таємно",
а також такi термiни дiї допускiв:
для форми 1 - 5 рокiв;
для форми 2 - 10 рокiв;
для форми 3 - 15 рокiв.
Допуск до державної таємницi iз ступенями секретностi "особливої важливостi", "цiлком таємно" та "таємно" надається дiєздатним громадянам України вiком вiд 18 рокiв, якi потребують його за умовами своєї службової, виробничої, наукової чи науково-дослiдної дiяльностi або навчання, наказом чи письмовим розпорядженням керiвника органу державної влади, органу мiсцевого самоврядування, пiдприємства, установи або органiзацiї, де працює, перебуває на службi чи навчається громадянин.
В окремих випадках, якi визначаються мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади, за погодженням iз Службою безпеки України громадянам України вiком вiд 16 рокiв може надаватися допуск до державної таємницi iз ступенями секретностi "цiлком таємно" та "таємно", а вiком вiд 17 рокiв - також до державної таємницi iз ступенем секретностi "особливої важливостi".
Допуск до державної таємницi керiвниковi органу державної влади, органу мiсцевого самоврядування, пiдприємства, установи, органiзацiї надається наказом чи письмовим розпорядженням посадової особи, що призначає його на посаду, а у разi, коли орган державної влади, орган мiсцевого самоврядування, пiдприємство, установа, органiзацiя не пiдпорядкована iншому органу державної влади, органу мiсцевого самоврядування, пiдприємству, установi, органiзацiї або не належить до сфери їх управлiння, допуск до державної таємницi надається зазначеному керiвниковi наказом чи письмовим розпорядженням керiвника органу державної влади, органу мiсцевого самоврядування, пiдприємства, установи, органiзацiї, яка є замовником робiт, пов'язаних з державною таємницею.
Якщо потреба громадянина у вiдомостях, що становлять державну таємницю, не пов'язана з мiсцем роботи, служби або навчання, допуск може надаватися за мiсцем провадження дiяльностi, пов'язаної з державною таємницею.
Надання допуску передбачає:
визначення необхiдностi роботи громадянина iз секретною iнформацiєю;
перевiрку громадянина у зв'язку з допуском до державної таємницi;
взяття громадянином на себе письмового зобов'язання щодо збереження державної таємницi, яка буде йому довiрена;
одержання у письмовiй формi згоди громадянина на передбаченi законом обмеження прав у зв'язку з його допуском до державної таємницi;
ознайомлення громадянина з мiрою вiдповiдальностi за порушення законодавства про державну таємницю.
Рiшення про допуск громадянина до державної таємницi приймається не пiзнiше 5 днiв пiсля надходження до органу державної влади, органу мiсцевого самоврядування, пiдприємства, установи, органiзацiї висновкiв по матерiалах його перевiрки у зв'язку з допуском до державної таємницi.
 prev Стаття 21. Режимно-секретні органи
 next Стаття 23. Відмова у наданні допуску до державної таємниці