За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про державну таємницю
Стаття 23. Відмова у наданні допуску до державної таємниці
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 23. Відмова у наданні допуску до державної таємниці

Допуск до державної таємницi не надається у разi:
1) вiдсутностi у громадянина обгрунтованої необхiдностi в роботi iз секретною iнформацiєю;
2) сприяння громадянином дiяльностi iноземної держави, iноземної органiзацiї чи їх представникiв, а також окремих iноземцiв чи осiб без громадянства, що завдає шкоди iнтересам нацiональної безпеки України, або участi громадянина в дiяльностi полiтичних партiй та громадських органiзацiй, дiяльнiсть яких заборонена у порядку, встановленому законом;
3) вiдмови громадянина взяти на себе письмове зобов'язання щодо збереження державної таємницi, яка буде йому довiрена, а також за вiдсутностi його письмової згоди на передбаченi законом обмеження прав у зв'язку з допуском до державної таємницi;
4) наявностi у громадянина судимостi за тяжкi злочини, не погашеної чи не знятої у встановленому порядку;
5) наявностi у громадянина психiчних захворювань, якi можуть завдати шкоди охоронi державної таємницi, вiдповiдно до перелiку, затвердженого Мiнiстерством охорони здоров'я України i Службою безпеки України.
У наданнi допуску до державної таємницi може бути вiдмовлено також у разi:
1) повiдомлення громадянином пiд час оформлення допуску недостовiрних вiдомостей про себе;
2) постiйного проживання громадянина за кордоном або оформлення ним документiв на виїзд для постiйного проживання за кордоном;
3) невиконання громадянином обов'язкiв щодо збереження державної таємницi, яка йому довiрена або довiрялася ранiше.
 prev Стаття 22. Допуск громадян до державної таємниці
 next Стаття 24. Перевірка громадян у зв'язку з допуском їх до державної таємниці