За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про загальний військовий обов'язок і військову службу
Стаття 24. Початок і закінчення проходження військової служби
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 24. Початок і закінчення проходження військової служби

1. Початком проходження вiйськової служби вважається:
а) день прибуття до вiйськового комiсарiату для вiдправлення у вiйськову частину - для призовникiв i офiцерiв, призваних iз запасу;
б) день зарахування до спискiв особового складу вiйськової частини (вiйськового закладу, установи тощо) - для вiйськовозобов'язаних i жiнок, якi вступають на вiйськову службу за контрактом;
в) день призначення на посаду курсанта (слухача) вищого вiйськового навчального закладу, вiйськового навчального пiдроздiлу вищого навчального закладу - для громадян, якi добровiльно вступають на вiйськову службу;
г) день призначення на посаду - для громадян, якi прийнятi на вiйськову службу до Служби безпеки України.
2. Закiнченням проходження вiйськової служби вважається день, з якого вiйськовослужбовець виключений наказом по вiйськовiй частинi (вiйськовому закладу, установi тощо) iз спискiв особового складу.
3. Вiйськовослужбовцi вважаються такими, якi виконують обов'язки вiйськової служби:
а) на шляху прямування на службу або iз служби, пiд час службових поїздок, повернення до мiсця служби;
б) на територiї вiйськової частини або в iншому мiсцi роботи (занять) протягом робочого (учбового) часу, включаючи i перерви, установленi розпорядком (розкладом занять);
в) поза вiйськовою частиною, якщо перебування там вiдповiдало обов'язкам вiйськовослужбовця або вiн був направлений туди за наказом вiдповiдного командира (начальника);
г) при виконаннi державних або громадських обов'язкiв, якщо навiть цi обов'язки i не були пов'язанi з вiйськовою службою;
д) при виконаннi обов'язку по врятуванню людського життя, охоронi державної, комунальної власностi i приватної власностi, пiдтриманню вiйськової дисциплiни та охоронi правопорядку.
 prev Стаття 23. Строки військової служби
 next Стаття 25. Підготовка громадян на посади осіб офіцерського складу