За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про загальний військовий обов'язок і військову службу
Стаття 30. Звільнення від проходження навчальних зборів
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 30. Звільнення від проходження навчальних зборів

1. Вiд проходження навчальних зборiв звiльняються:
а) працiвники Збройних Сил України та iнших вiйськових формувань;
б) працiвники пiдприємств, установ i органiзацiй цивiльної авiацiї, якi безпосередньо забезпечують перевезення i зайнятi на обслуговуваннi та ремонтi повiтряних суден i аеродромної технiки, а також працiвники навчальних (авiацiйних) закладiв Товариства сприяння оборонi України;
в) плаваючий склад суден морського i рiчкового транспорту та суден рибної промисловостi в перiод навiгацiї;
г) особи, якi працюють у сiльському господарствi, а також зайнятi на пiдприємствах з ремонту сiльськогосподарської технiки, - в перiод посiвних i збиральних робiт;
д) педагогiчний склад вищих, професiйно-технiчних i загальноосвiтнiх навчальних закладiв, навчальних закладiв Товариства сприяння оборонi України, - в перiод, коли в цих закладах проводяться заняття;
е) студенти вищих навчальних закладiв з денною i вечiрньою формами навчання, якi не навчаються за програмою офiцерiв запасу, - на весь строк навчання, а студенти вищих навчальних закладiв iз заочною формою навчання та такi, якi здають iспити екстерном, аспiранти i докторанти - в перiод екзаменацiйних сесiй;
є) вiйськовозобов'язанi-жiнки;
ж) вiйськовозобов'язанi протягом року пiсля звiльнення в запас;
з) вiйськовозобов'язанi, якi мають дiтей вiком до трьох рокiв або трьох i бiльше дiтей вiком до 16 рокiв;
й) вiйськовозобов'язанi у зв'язку з депутатською дiяльнiстю;
i) вiйськовозобов'язанi, заброньованi за органами державної влади, органами мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, органiзацiями i установами на перiод мобiлiзацiї та на воєнний час;
ї) студенти, якi навчаються у вищих i середнiх духовних навчальних закладах;
й) особи, якi мають духовний сан i посаду в однiй iз зареєстрованих у встановленому порядку релiгiйних конфесiй.
2. В окремих випадках, за наявностi iнших поважних причин i подання вiйськовозобов'язаними вiдповiдних документiв, рiшення про звiльнення вiд проходження навчальних зборiв приймається районним (мiським) вiйськовим комiсарiатом, де вони перебувають на вiйськовому облiку.
 prev Стаття 29. Проходження зборів
 next Стаття 31. Присвоєння військових звань у запасі