За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про загальний військовий обов'язок і військову службу
Стаття 33. Загальні правила військового обліку
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 33. Загальні правила військового обліку

1. Усi вiйськовозобов'язанi та призовники пiдлягають вiйськовому облiку.
2. Загальне керiвництво роботою, пов'язаною з органiзацiєю та проведенням вiйськового облiку вiйськовозобов'язаних i призовникiв, контроль за станом цiєї роботи в органах мiсцевого самоврядування, на пiдприємствах, в установах та органiзацiях незалежно вiд пiдпорядкування здiйснює Генеральний штаб Збройних Сил України. Функцiонування системи вiйськового облiку забезпечується органами Мiнiстерства оборони України, Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, Служби безпеки України, мiсцевими державними адмiнiстрацiями, органами мiсцевого самоврядування, мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади.
3. Вiйськовий облiк усiх вiйськовозобов'язаних та призовникiв провадиться за мiсцем їх проживання, а також за обсягами та деталiзацiєю i подiляється на персонально-якiсний, персонально-первинний та персональний. Вiйськовий облiк вiйськовозобов'язаних за призначенням подiляється на загальний i спецiальний.
Вiйськовий облiк вiйськовозобов'язаних i призовникiв здiйснюється у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.
 prev Глава VI. ВIЙСЬКОВИЙ ОБЛIК ВIЙСЬКОВОЗОБОВ'ЯЗАНИХ I ПРИЗОВНИКIВ
 next Стаття 34. Персонально-якісний, персонально-первинний та персональний облік