За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про загальний військовий обов'язок і військову службу
Стаття 37. Взяття на військовий облік, зняття та виключення з нього
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 37. Взяття на військовий облік, зняття та виключення з нього

1. Взяття на вiйськовий облiк призовникiв здiйснюється з моменту приписки громадян до призовних дiльниць.
2. Взяттю на вiйськовий облiк у вiйськових комiсарiатах пiдлягають громадяни:
а) приписанi до призовних дiльниць як призовники;
б) звiльненi з вiйськової служби у запас;
в) призовники або вiйськовозобов'язанi, прибулi з iнших мiсцевостей (адмiнiстративно-територiальних одиниць) України або з-за кордону на строк бiльше трьох мiсяцiв;
г) звiльненi зi служби в Управлiннi державної охорони України, Мiнiстерствi внутрiшнiх справ України у запас Збройних Сил України;
д) жiнки вiдповiдно до частини сьомої статтi 1 цього Закону;
е) якi стали громадянами України i вiдповiдають вимогам цього Закону.
Вiйськовозобов'язанi та призовники пiсля прибуття на нове мiсце проживання зобов'язанi у семиденний строк стати на вiйськовий облiк.
3. Для постановки на вiйськовий облiк усi вiйськовозобов'язанi повиннi у семиденний строк прибути до районних (мiських) вiйськових комiсарiатiв за мiсцем постiйного або фактичного проживання.
У воєнний час виїзд вiйськовозобов'язаних i призовникiв з мiсця постiйного проживання без дозволу районного (мiського) вiйськового комiсарiату забороняється.
4. Зняттю з вiйськового облiку у вiйськових комiсарiатах пiдлягають громадяни:
а) якi вибувають в iншу мiсцевiсть (адмiнiстративно-територiальну одиницю) України на постiйне або тимчасове проживання на строк бiльше трьох мiсяцiв (вiдрядження, навчання, вiдпустка, лiкування тощо);
б) якi пiсля проходження строкової вiйськової служби прийнятi на службу рядового i начальницького складу Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, а також взятi на вiйськовий облiк Служби безпеки України, Управлiння державної охорони України та iнших вiйськових формувань;
в) якi вибули на строк бiльше трьох мiсяцiв за межi України;
г) в iнших випадках, визначених Мiнiстром оборони України.
5. Виключенню з вiйськового облiку у вiйськових комiсарiатах пiдлягають громадяни:
а) визнанi вiйськово-лiкарськими комiсiями непридатними до вiйськової служби з виключенням з вiйськового облiку;
б) якi досягли граничного вiку перебування в запасi;
в) якi припинили громадянство України;
д) якi не отримали до 36-рiчного вiку вiйськово-облiкової спецiальностi або спорiдненої з нею;
е) якi померли. br>
г) якi були засудженi до позбавлення волi за вчинення тяжких злочинiв; г) якi вибули на постiйне мiсце проживання за межi України;
д) померлi.
 prev Стаття 36. Військовий облік громадян України, які перебувають за кордоном
 next Стаття 38. Обов'язки органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, посадових осіб, військовозобов'язаних і призовників щодо виконання правил військового обліку