За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
Стаття 8. Iнформування та оповіщення
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 8. Iнформування та оповіщення

Iнформування та оповiщення у сферi захисту населення i територiй вiд надзвичайних ситуацiй техногенного та природного характеру є основним принципом та головним i невiд'ємним елементом усiєї системи заходiв такого захисту.
Iнформацiю у сферi захисту населення i територiй вiд надзвичайних ситуацiй техногенного та природного характеру становлять вiдомостi про надзвичайнi ситуацiї техногенного та природного характеру, що прогнозуються або виникли, з визначенням їх класифiкацiї, меж поширення i наслiдкiв, а також способи та методи реагування на них.
Iнформацiя у сферi захисту населення i територiй вiд надзвичайних ситуацiй техногенного та природного характеру, дiяльнiсть центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, виконавчих органiв рад у цiй сферi є гласними i вiдкритими, якщо iнше не передбачено законом.
Центральнi та мiсцевi органи виконавчої влади, виконавчi органи рад зобов'язанi надавати населенню через засоби масової iнформацiї оперативну i достовiрну iнформацiю про стан захисту населення i територiй вiд надзвичайних ситуацiй техногенного та природного характеру, про виникнення надзвичайних ситуацiй техногенного та природного характеру, методи та способи їх захисту, вжиття заходiв щодо забезпечення безпеки.
Оповiщення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацiй техногенного та природного характеру i постiйне iнформування населення про них забезпечуються шляхом:
завчасного створення i пiдтримки в постiйнiй готовностi загальнодержавної i територiальних автоматизованих систем централiзованого оповiщення населення;
органiзацiйно-технiчного з'єднання територiальних систем централiзованого оповiщення i систем оповiщення на об'єктах господарювання;
завчасного створення та органiзацiйно-технiчного з'єднання з системами спостереження i контролю постiйно дiючих локальних систем оповiщення та iнформування населення в зонах можливого катастрофiчного затоплення, районах розмiщення радiацiйних i хiмiчних пiдприємств, iнших об'єктiв пiдвищеної небезпеки;
централiзованого використання загальнодержавних i галузевих систем зв'язку, радiопровiдного, телевiзiйного оповiщення, радiотрансляцiйних мереж та iнших технiчних засобiв передавання iнформацiї.
 prev Розділ II. ОСНОВНI ЗАХОДИ У СФЕРI ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ I ТЕРИТОРIЙ ВIД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦIЙ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ
 next Стаття 9. Спостереження