За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про колективні договори і угоди
Стаття 3. Сторони колективного договору, угоди
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 3. Сторони колективного договору, угоди

Колективний договiр укладається мiж власником або уповноваженим ним органом з однiєї сторони i однiєю або кiлькома профспiлковими чи iншими уповноваженими на представництво трудовим колективом органами, а у разi вiдсутностi таких органiв - представниками трудящих, обраними i уповноваженими трудовим колективом.
Сторонами генеральної угоди виступають:
професiйнi спiлки, якi об'єдналися для ведення колективних переговорiв i укладення генеральної угоди;
власники або уповноваженi ними органи, якi об'єдналися для ведення колективних переговорiв i укладення генеральної угоди, на пiдприємствах яких зайнято бiльшiсть найманих працiвникiв держави.
Сторонами угоди на галузевому рiвнi є власники, об'єднання власникiв або уповноваженi ними органи i профспiлки чи об'єднання профспiлок або iнших представницьких органiзацiй трудящих, якi мають вiдповiднi повноваження, достатнi для ведення переговорiв, укладення угоди та реалiзацiї її норм на бiльшостi пiдприємств, що входять у сферу їх дiї.
Угода на регiональному рiвнi укладається мiж мiсцевими органами державної влади або регiональними об'єднаннями пiдприємцiв, якщо вони мають вiдповiднi повноваження, i об'єднаннями профспiлок чи iншими уповноваженими трудовими колективами органами.
 prev Стаття 2. Сфера укладення колективних договорів, угод
 next Стаття 4. Право на ведення переговорів і укладення колективних договорів, угод