За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про міжнародні договори України
Стаття 3. Пропозиції щодо укладення міжнародних договорів
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 3. Пропозиції щодо укладення міжнародних договорів

1. Пропозицiї щодо укладення мiжнародних договорiв України подаються Уряду України Мiнiстерством закордонних справ України.
2. Iншi мiнiстерства i центральнi органи державної виконавчої влади подають Уряду України пропозицiї щодо укладення мiжнародних договорiв України разом з Мiнiстерством закордонних справ України або за погодженням з ним.
3. Порядок подання пропозицiй щодо укладення мiнiстерствами та iншими центральними органами державної виконавчої влади мiжнародних договорiв мiжвiдомчого характеру визначається Урядом України.
4. У пропозицiях обгрунтовується необхiднiсть укладення мiжнародного договору, визначаються можливi полiтичнi, правовi, матерiальнi та фiнансовi наслiдки його укладення, вказуються суб'єкти виконання мiжнародного договору, пропонується склад делегацiї чи представник України для ведення переговорiв, прийняття тексту мiжнародного договору чи встановлення його автентичностi. До них додається проект мiжнародного договору та у разi необхiдностi проект рекомендацiй делегацiї чи представнику України.
5. Уряд України розглядає внесенi пропозицiї i не пiзнiш як у десятиденний термiн подає їх разом з вiдповiдними висновками Президентовi України, а щодо договорiв, якi укладаються вiд iменi Уряду України, приймає рiшення про укладення такого договору України.
6. Пропозицiї щодо укладення мiжнародних договорiв України можуть подаватися Республiкою Крим в особi її вищих органiв законодавчої i виконавчої влади.
7. Пропозицiї про укладення мiжнародних договорiв України, якi встановлюють iншi правила, нiж тi, що мiстяться у законодавствi України, подаються до Уряду України за погодженням з Мiнiстерством юстицiї України.
 prev Стаття 2. Міжнародні договори України
 next Стаття 4. Рішення про проведення переговорів і про підписання міжнародних договорів України