За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про об'єднання громадян
Стаття 13. Статут (положення) об'єднань громадян
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 13. Статут (положення) об'єднань громадян

Об'єднання громадян дiє на основi статуту.
Статут об'єднання громадян повинен мiстити:
1) назву об'єднання громадян (вiдмiнну вiд iснуючих), його статус та юридичну адресу;
2) мету та завдання об'єднання громадян;
3) умови i порядок прийому в члени об'єднання громадян, вибуття з нього;
4) права i обов'язки членiв (учасникiв) об'єднання;
5) порядок утворення i дiяльностi статутних органiв об'єднання, мiсцевих осередкiв та їх повноваження;
6) джерела надходження i порядок використання коштiв та iншого майна об'єднання, порядок звiтностi, контролю, здiйснення господарської та iншої комерцiйної дiяльностi, необхiдної для виконання статутних завдань;
7) порядок внесення змiн i доповнень до статуту об'єднання;
8) порядок припинення дiяльностi об'єднання i вирiшення майнових питань, пов'язаних з його лiквiдацiєю.
У статутi можуть бути передбаченi iншi положення, що стосуються особливостей створення i дiяльностi об'єднання громадян.
Статут об'єднання громадян не повинен суперечити законодавству України.
 prev Стаття 12. Членство в об'єднаннях громадян
 next Стаття 14. Легалізація об'єднань громадян