За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про об'єднання громадян
Стаття 21. Власність об'єднань громадян
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 21. Власність об'єднань громадян

Об'єднання громадян може мати у власностi кошти та iнше майно, необхiдне для здiйснення його статутної дiяльностi.
Об'єднання громадян набуває право власностi на кошти та iнше майно, передане йому засновниками, членами (учасниками) або державою, набуте вiд вступних та членських внескiв, пожертвуване громадянами, пiдприємствами, установами та органiзацiями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштiв чи на iнших пiдставах, не заборонених законом.
Полiтичнi партiї також мають право на майно, придбане вiд продажу суспiльно-полiтичної лiтератури, iнших агiтацiйно-пропагандистських матерiалiв, виробiв з власною символiкою, проведення фестивалiв, свят, виставок, лекцiй, iнших полiтичних заходiв.
Громадськi органiзацiї також мають право на майно та кошти, придбанi в результатi господарської та iншої комерцiйної дiяльностi створених ними госпрозрахункових установ та органiзацiй, заснованих пiдприємств.
Кошти та iнше майно об'єднань громадян, в тому числi тих, що лiквiдуються, не може перерозподiлятись мiж їх членами i використовується для виконання статутних завдань або на благодiйнi цiлi, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рiшенням суду спрямовується в доход держави.
 prev Стаття 20. Права зареєстрованих об'єднань громадян
 next Стаття 22. Обмеження щодо одержання коштів та іншого майна політичними партіями, їх установами та організаціями