За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про об'єднання громадян
Стаття 24. Господарська та інша комерційна діяльність
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 24. Господарська та інша комерційна діяльність

З метою виконання статутних завдань i цiлей зареєстрованi об'єднання громадян можуть здiйснювати необхiдну господарську та iншу комерцiйну дiяльнiсть шляхом створення госпрозрахункових установ i органiзацiй iз статусом юридичної особи, заснування пiдприємств в порядку, встановленому законодавством.
Полiтичнi партiї, створюванi ними установи i органiзацiї не мають права засновувати пiдприємства, крiм засобiв масової iнформацiї, та займатись господарською та iншою комерцiйною дiяльнiстю, за винятком продажу суспiльно-полiтичної лiтератури, iнших пропагандистсько-агiтацiйних матерiалiв, виробiв iз власною символiкою, проведення фестивалiв, свят, виставок, лекцiй, iнших суспiльно-полiтичних заходiв.
Об'єднання громадян, створенi ними установи та органiзацiї зобов'язанi вести оперативний та бухгалтерський облiк, статистичну звiтнiсть, зареєструватись в органах державної податкової iнспекцiї та вносити до бюджету платежi у порядку i розмiрах, передбачених законодавством.
V. НАГЛЯД ТА КОНТРОЛЬ ЗА ДIЯЛЬНIСТЮ ОБ'ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН.
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
 prev Стаття 23. Здійснення права власності
 next Стаття 25. Державний нагляд та контроль за діяльністю об'єднань громадян