За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
Приглашение иностранца в украину когда необходимо приглашение в украину для иностранца.
  Нормативний акт України  
Закон України Про оперативно-розшукову діяльність
Стаття 11. Сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 11. Сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності

Державнi органи зобов'язанi сприяти оперативним пiдроздiлам у вирiшеннi завдань оперативно-розшукової дiяльностi.
За бажанням осiб їх спiвробiтництво з оперативним пiдроздiлом може бути оформлено письмовою угодою з гарантуванням конфiденцiйностi спiвробiтництва. Угоду про сприяння оперативним пiдроздiлам в оперативно-розшуковiй дiяльностi може бути укладено з дiєздатною особою. Порядок укладання угоди визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.
Особи, якi залучаються до виконання завдань оперативно-розшукової дiяльностi, зобов'язанi зберiгати таємницю, що стала їм вiдома. Розголошення цiєї таємницi тягне за собою вiдповiдальнiсть за чинним законодавством, крiм випадкiв розголошення iнформацiї про незаконнi дiї, що порушують права людини.
Забороняється залучати до виконання оперативно-розшукових завдань медичних працiвникiв, священнослужителiв, адвокатiв, якщо особа, щодо якої вони мають здiйснювати оперативно-розшуковi заходи, є їх пацiєнтом чи клiєнтом.
 prev Стаття 10. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності
 next Стаття 12. Соціальний і правовий захист працівників оперативних підрозділів