За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Закон України Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні

З А К О Н У К Р А Ї Н И ПРО ОСНОВНI ЗАСАДИ СОЦIАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВЕТЕРАНIВ ПРАЦI ТА IНШИХ ГРОМАДЯН ПОХИЛОГО ВIКУ В УКРАЇНIвiд 16 грудня 1993 року N 3721-XII ( ВВР 1994, N 4, ст.18 )(Змiни внесенi Законом N 478/95-ВР вводяться в дiю з 1.01.96 р.) (згiдно iз постановою ВР N 479/95-ВР вiд 15.12.95 р.) вiд 17 грудня 1996 року N 608/96-ВР, Голос України вiд 28.12.96 р.,
вiд 22 грудня 1995 року N 498/95-ВР, ВВР 1996 р.,
N , ст. , Iз змiнами i доповненнями, внесеними Законами України вiд 15 грудня 1995 року N 478/95-ВР, ВВР 1995 р., N , ст. ,

Цей Закон визначає основнi засади державної полiтики щодо ветеранiв працi, iнших громадян похилого вiку i спрямований на формування в суспiльствi гуманного, шанобливого ставлення до них i забезпечення їх активного довголiття.
Закон гарантує ветеранам працi та громадянам похилого вiку рiвнi з iншими громадянами можливостi в економiчнiй, соцiальнiй, полiтичнiй сферах, сприятливi умови для повноцiнного способу життя.