За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про охорону праці
Стаття 25. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 25. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій

Власник повинен проводити розслiдування та вести облiк нещасних випадкiв, професiйних захворювань i аварiй вiдповiдно до положення, яке розробляється Державним комiтетом України по нагляду за охороною працi за участю профспiлок i затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.
Розслiдування проводиться за участю представника профспiлкової органiзацiї, членом якої є потерпiлий, а у випадках, передбачених законодавством, також за участю представникiв органiв державного нагляду, управлiння охороною працi та профспiлок.
За пiдсумками розслiдування нещасного випадку або професiйного захворювання власник складає акт за встановленою формою, один примiрник якого вiн зобов'язаний видати потерпiлому або iншiй заiнтересованiй особi не пiзнiше трьох днiв з моменту закiнчення розслiдування.
У разi вiдмови власника скласти акт про нещасний випадок або професiйне захворювання чи незгоди потерпiлого або iншої заiнтересованої особи iз змiстом акта питання вирiшується у порядку, передбаченому законодавством про розгляд трудових спорiв. Органи по розгляду трудових спорiв при необхiдностi одержують вiдповiдний висновок представника органу державного нагляду, або органу державного управлiння охороною працi, або профспiлкового органу.
 prev Стаття 24. Додержання вимог щодо охорони праці при проектуванні, будівництві (виготовленні) та реконструкції підприємств, об'єктів і засобів виробництва
 next Стаття 26. Комісія з питань охорони праці підприємства