За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Закон України Про племінну справу у тваринництві
Стаття 6. Завдання племінної справи у тваринництві
:: Нормативний документ
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Стаття 6. Завдання племінної справи у тваринництві

Завданнями племiнної справи у тваринництвi є:
створення, збереження, вiдтворення та рацiональне використання племiнних (генетичних) ресурсiв вищої племiнної (генетичної) цiнностi з метою полiпшення генетичної якостi тварин, пiдвищення економiчної ефективностi та конкурентоспроможностi галузi;
забезпечення функцiонування єдиної системи селекцiї у тваринництвi, зокрема iдентифiкацiї племiнних тварин, достовiрного облiку їх походження i продуктивностi, офiцiйної класифiкацiї (оцiнки) за типом, якiстю потомкiв та iншими ознаками, формування iнформацiйної бази з племiнної справи та перiодичної публiкацiї в засобах масової iнформацiї аналiтичних вiдомостей з племiнної справи та даних комплексної оцiнки тварин, стад, типiв, порiд;
одержання тварин з новими високими генетичними ознаками;
ефективне використання в селекцiйному процесi найцiннiших свiтових племiнних (генетичних) ресурсiв полiпшуючих порiд;
формування власного експортного потенцiалу племiнних (генетичних) ресурсiв;
збереження генофонду iснуючих, локальних i зникаючих вiтчизняних порiд;
забезпечення генетичного рiзноманiття;
впровадження у виробництво науково-технiчних досягнень з питань генетики i селекцiї тварин.
 prev Стаття 5. Суб'єкти племінної справи у тваринництві
 next Стаття 7. Права та обов'язки суб'єктів племінної справи у тваринництві