За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України
Стаття 4. Порядок оформлення документів для виїзду громадян України за кордон
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 4. Порядок оформлення документів для виїзду громадян України за кордон

1. Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон провадиться:
громадянам України, якi постiйно проживають в Українi i досягли 18-рiчного вiку, - за особистим клопотанням про отримання паспорта або через своїх законних представникiв до органу внутрiшнiх справ за мiсцем проживання. У виняткових випадках за наявностi вимог держави, до якої здiйснюється виїзд, чи вимог мiжнародної органiзацiї, для участi в заходах якої здiйснюється виїзд, паспорт може бути оформлено до досягнення громадянином 18-рiчного вiку;
громадянам України, якi постiйно проживають за кордоном i досягли 16-рiчного вiку, - за особистим клопотанням про отримання паспорта або через своїх законних представникiв до дипломатичних представництв чи консульських установ України за кордоном.
Особи, якi звертаються за отриманням паспорта, сповiщають данi про себе, вiдомостi про сiмейний стан i наявнiсть неповнолiтнiх дiтей та утриманцiв, про вiдсутнiсть обставин, що обмежують вiдповiдно до цього Закону право на виїзд за кордон.
Паспорт громадянина України для виїзду за кордон оформляється на перiод до десяти рокiв з можливiстю продовження на такий же термiн.
Продовження термiну дiї паспорта провадиться у порядку, встановленому для оформлення його видачi.
За видачу i продовження термiну дiї паспорта на територiї України справляється державне мито, а за кордоном - консульський збiр.
2. Оформлення проїзного документа дитини провадиться на пiдставi нотарiально засвiдченого клопотання батькiв або законних представникiв батькiв чи дiтей у разi потреби самостiйного виїзду неповнолiтнього за кордон. У клопотаннi зазначаються вiдомостi про дитину, а також про вiдсутнiсть обставин, що обмежують вiдповiдно до цього Закону право на виїзд за кордон (лише для дiтей вiком вiд 14 до 18 рокiв).
За вiдсутностi згоди одного з батькiв виїзд неповнолiтнього громадянина України за кордон може бути дозволено на пiдставi рiшення суду.
Громадянам України, якi постiйно проживають в Українi, проїзний документ на дитину видається органами внутрiшнiх справ за мiсцем проживання, а тим, якi проживають за кордоном, - дипломатичними чи консульськими установами України.
Проїзний документ на дитину оформляється на термiн три роки або до досягнення нею 18-рiчного вiку.
Виїзд з України на постiйне проживання дiтей вiком вiд 14 до 18 рокiв може бути здiйснено лише за їх згодою, оформленою письмово i нотарiально засвiдченою.
За видачу проїзного документа на дитину державне мито i консульський збiр не справляються.
3. Оформлення дипломатичного або службового паспорта громадянину України здiйснюється консульською службою Мiнiстерства закордонних справ України у встановленому порядку.
За видачу дипломатичного або службового паспорта державне мито i консульський збiр не справляються.
4. Оформлення посвiдчення особи моряка здiйснюється у встановленому законодавством порядку.
За видачу посвiдчення особи моряка державне мито не справляється.
 prev Стаття 3. Порядок перетинання громадянами України державного кордону України
 next Стаття 5. Термін і порядок розгляду заяв про оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини