За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України
Стаття 6. Підстави для тимчасових обмежень у праві виїзду громадян України за кордон
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 6. Підстави для тимчасових обмежень у праві виїзду громадян України за кордон

Громадяниновi України може бути тимчасово вiдмовлено у видачi паспорта у випадках, якщо:
1) вiн обiзнаний з вiдомостями, якi становлять державну таємницю, - до закiнчення термiну, встановленого статтею 12 цього Закону;
2) дiють неврегульованi алiментнi, договiрнi чи iншi невиконанi зобов'язання - до виконання зобов'язань, або розв'язання спору за погодженням сторiн у передбачених законом випадках, або забезпечення зобов'язань заставою, якщо iнше не передбачено мiжнародним договором України;
3) проти нього порушено кримiнальну справу - до закiнчення провадження у справi;
4) вiн засуджений за вчинення злочину - до вiдбуття покарання або звiльнення вiд покарання;
5) вiн ухиляється вiд виконання зобов'язань, покладених на нього судовим рiшенням, - до виконання зобов'язань;
6) вiн свiдомо сповiстив про себе неправдивi вiдомостi - до з'ясування причин i наслiдкiв подання неправдивих вiдомостей;
7) вiн пiдлягає призову на строкову вiйськову службу - до вирiшення питання про вiдстрочку вiд призову;
8) щодо нього подано цивiльний позов до суду - до закiнчення провадження у справi;
9) вiн за вироком суду визнаний особливо небезпечним рецидивiстом чи перебуває пiд адмiнiстративним наглядом мiлiцiї - до погашення (зняття) судимостi чи припинення нагляду.
Громадяниновi України, який має паспорт, може бути тимчасово вiдмовлено у виїздi за кордон у випадках, передбачених пунктами 1-9 частини першої цiєї статтi.
Громадянин України, який має паспорт, у разi, коли iснують обставини, що обмежують вiдповiдно до пункту 1 частини першої цiєї статтi право його виїзду за кордон, зобов'язаний здати свiй паспорт на збереження до органу внутрiшнiх справ за мiсцем проживання у мiсячний термiн пiсля виникнення таких обставин. За наявностi достатнiх пiдстав паспорт, що зберiгається в органi внутрiшнiх справ, повертається у 10-денний термiн з моменту звернення громадянина або його законного представника.
Паспорт може бути тимчасово затримано чи вилучено у випадках, передбачених пунктами 1-9 частини першої цiєї статтi, або в разi використання паспорта для вчинення злочину, або виявлення у ньому пiдробки, а також у випадках припинення громадянства України. Тимчасове затримання або вилучення паспорта у таких випадках здiйснюється судом, органами прокуратури, внутрiшнiх справ, служби безпеки, прикордонних вiйськ, вiйськовими комiсарiатами, та консульською службою України.
У разi повернення громадянину України тимчасово затриманого (вилученого) паспорта у межах термiну його дiї державне мито не справляється.
 prev Стаття 5. Термін і порядок розгляду заяв про оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини
 next Стаття 7. Правила оформлення і видачі паспортів, їх тимчасового затримання та вилучення