За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про рекламу
Стаття 8. Загальні обмеження щодо реклами
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 8. Загальні обмеження щодо реклами

1. У рекламi забороняється:
поширювати iнформацiю щодо продукцiї, виробництво або реалiзацiю якої заборонено законодавством України;
вмiщувати твердження, якi є дискримiнацiйними за ознаками походження, соцiального i майнового стану, расової та нацiональної належностi, статi, освiти, ставлення до релiгiї, за мовними ознаками, за родом та характером занять, мiсцем проживання, за iнших обставин або такi, що дискредитують продукцiю iнших осiб;
подавати вiдомостi або закликати до дiй, якi можуть спричинити порушення законодавства, завдають чи можуть завдати шкоди здоров'ю або життю людей та навколишньому природному середовищу, а також спонукають до нехтування засобами безпеки;
використовувати засоби i технологiї, якi безпосередньо дiють на пiдсвiдомiсть споживача;
наводити твердження, що дискримiнують осiб, якi не користуються продукцiєю, що рекламується;
використовувати або iмiтувати зображення Державного Герба, Державного Прапора та звучання Державного Гiмну України, зображення державних символiв iнших держав та мiжнародних органiзацiй, а також офiцiйнi назви державних органiв України, крiм випадкiв, передбачених законодавством;
рекламувати продукцiю, яка пiдлягає обов'язковiй сертифiкацiї або виробництво чи реалiзацiя якої вимагає наявностi спецiального дозволу (лiцензiї), у разi вiдсутностi вiдповiдного сертифiката, лiцензiї;
вмiщувати зображення фiзичної особи або використовувати її iм'я без згоди останньої;
iмiтувати (копiювати чи наслiдувати) загальне вирiшення, текст, зображення, музичнi чи звуковi ефекти, що застосовуються в рекламi iншої продукцiї, якщо iнше не передбачено законодавством України про авторське право та сумiжнi права.
2. Рекламодавець зобов'язаний на вимогу виробника або розповсюджувача реклами надати документальнi пiдтвердження достовiрностi iнформацiї, необхiдної для виробництва та розповсюдження реклами.
 prev Стаття 7. Принципи рекламної діяльності
 next Стаття 9. Iдентифікація реклами