За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про свободу совісті та релігійні організації
Стаття 3. Право на свободу совісті
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 3. Право на свободу совісті

Кожному громадянину в Українi гарантується право на свободу совiстi. Це право включає свободу мати, приймати i змiнювати релiгiю або переконання за своїм вибором i свободу одноособово чи разом з iншими сповiдувати будь-яку релiгiю або не сповiдувати нiякої, вiдправляти релiгiйнi культи, вiдкрито виражати i вiльно поширювати свої релiгiйнi або атеїстичнi переконання.
Нiхто не може встановлювати обов'язкових переконань i свiтогляду. Не допускається будь-яке примушування при визначеннi громадянином свого ставлення до релiгiї, до сповiдання або вiдмови вiд сповiдання релiгiї, до участi або неучастi в богослужiннях, релiгiйних обрядах i церемонiях, навчання релiгiї.
Батьки або особи, якi їх замiнюють, за взаємною згодою мають право виховувати своїх дiтей вiдповiдно до своїх власних переконань та ставлення до релiгiї.
Здiйснення свободи сповiдувати релiгiю або переконання пiдлягає лише тим обмеженням, якi необхiднi для охорони громадської безпеки та порядку, життя, здоров'я i моралi, а також прав i свобод iнших громадян, встановленi законом i вiдповiдають мiжнародним зобов'язанням України.
Нiхто не має права вимагати вiд священнослужителiв вiдомостей, одержаних ними при сповiдi вiруючих.
 prev Стаття 2. Законодавство України про свободу совісті та релігійні організації
 next Стаття 4. Рівноправність громадян незалежно від їх ставлення до релігії