За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про свободу совісті та релігійні організації
Стаття 6. Відокремлення школи від церкви (релігійних організацій)
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 6. Відокремлення школи від церкви (релігійних організацій)
Державна система освiти в Українi вiдокремлена вiд церкви (релiгiйних органiзацiй), має свiтський характер. Доступ до рiзних видiв i рiвнiв освiти надається громадянам незалежно вiд їх ставлення до релiгiї.
Не допускається обмеження на ведення наукових дослiджень, у тому числi фiнансованих державою, пропаганду їх результатiв або включення їх до загальноосвiтнiх програм за ознакою вiдповiдностi чи невiдповiдностi положенням будь-якої релiгiї або атеїзму.
Громадяни можуть навчатися релiгiйного вiровчення та здобувати релiгiйну освiту iндивiдуально або разом з iншими, вiльно обираючи мову навчання.
Релiгiйнi органiзацiї мають право вiдповiдно до своїх внутрiшнiх настанов створювати для релiгiйної освiти дiтей i дорослих навчальнi заклади i групи, а також проводити навчання в iнших формах, використовуючи для цього примiщення, що їм належать або надаються у користування.
Викладачi релiгiйних вiровчень i релiгiйнi проповiдники зобов'язанi виховувати своїх слухачiв у дусi терпимостi i поваги до громадян, якi не сповiдують релiгiї, та до вiруючих iнших вiросповiдань.
Р о з д i л II РЕЛIГIЙНI ОРГАНIЗАЦIЇ В УКРАЇНСЬКIЙ РСР
 prev Стаття 5. Відокремлення церкви (релігійних організацій) від держави
 next Стаття 7. Релігійні організації